Økning i søkertallene til videregående opplæring

Mens 57 prosent av søkerne ønsker seg til yrkesfag, søker 43 prosent seg til studieforberedende.

Totalt antall søkere med ungdomsrett er 2067. Dette tallet er noe høyere enn fjorårets tall, som var 2022.

Av de 2067 søkerne med ungdomsrett, har 873 søkt seg til studieforberedende tilbud (71 av disse til påbygg), mens 1153 har søkt seg til yrkesfaglige tilbud. 

En elev går med bøker i hendene. - Klikk for stort bildeFORNØYD: Finnmark fylkeskommune er fornøyd med søkertallene til videregående opplæring. Kajsa Marie Johansen, Alta videregående skole

Dette betyr at 57 prosent av søkerne ønsker seg til yrkesfag, mens 43 prosent av søkerne ønsker seg til studieforberedende.

I tillegg er det 41 søkere til forberedende år for minoritetsspråklige.

Godt fornøyd

Seksjonsleder ved skoleseksjonen, Carl Philip Wahlberg Lund, er fornøyd med søkertallene.

– Da vi for to år siden stipulerte antall avgangselever for 2024, landet vi på 823 elever fra grunnskolene i Finnmark. En ny stipulering i fjor økte tallet til 848. Jeg tror det er det vi ser nå som søkertallene øker, men vi må huske på at en økende flyktningstrøm de siste to årene spiller inn, sier Lund.

For skolene er det gledelig med flere søkere, og fylkeskommunen setter nå i gang arbeidet med å analysere søkertallene og vurdere hvilke tilbud som startes opp til høsten og hvor mange klasser det blir av hvert tilbud.

Tallene vil justeres fremover

Merk at tallene er et øyeblikksbilde per 7. mars 2024. Fylkeskommunen etterregistrerer fremdeles søknader og tallene vil endre seg, spesielt for flyktninger som har rett på videregående opplæring, da kommunene bosetter flyktninger fortløpende.

Fordeling av søkere per utdanningsprogram

Søkere med ungdomsrett fordeler seg slik på de ulike utdanningsprogrammene:

UtdanningsprogramAntall 1. ønskesøkere
Studiespesialisering657
Teknologi- og industrifag312
Elektro og datateknologi234
Helse- og oppvekstfag220
Bygg- og anleggsteknikk122
Naturbruk114
Idrettsfag94
Påbygging71
Restaurant- og matfag63
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign44
Innføringstilbud for minoritetsspråklige41
IT og medieproduksjon27
Musikk, dans og drama27
Medier og kommunikasjon24
Salg, service og reiseliv17

Fordeling av søkere per skole

Videre fordeles søkere med ungdomsrett seg på skolene slik:

SkoleAntall 1. ønskesøkere
Alta videregående skole752
Kirkenes videregående skole396
Hammerfest videregående skole328
Vadsø videregående skole166
Nordkapp videregående skole160
Lakselv videregående skole109
Vardø videregående skole60
Tana videregående skole36
LOSA-LEBESBY7
LOSA-BÅTSFJORD21
LOSA-BERLEVÅG4
LOSA-MÅSØY17
LOSA-TANA1
LOSA-VARDØ0
LOSA-ALTA9
LOSA-GAMVIK1
LOSA-HASVIK0
LOSA-LOPPA0

Voksne og andre søkere

Skoleseksjonen på opplæringsavdelingen har også mottatt 19 søknader fra søkere med enten voksenrett eller fullføringsrett.

Søknader kan ikke endres etter søknadsfrist

Nytt av året er at søkere ikke lenger kan endre sin søknad etter fristene 1. februar og 1. mars. Dersom det foreligger tungtveiende grunner, vil fylkeskommunen likevel kunne vurdere en søknad om endring.

Endringen gir fylkeskommunen bedre tid til å planlegge skoletilbudene for kommende skoleår, samt at det gir skolene bedre tid til å tilpasse seg tilbudene som starter opp til høsten.