Nye fergetilbud i Vest-Finnmark

Tre fergesamband skal lyses ut i vestfylket. De skal tre i kraft om vel to år.

Kontraktsperioden for fergekontraktene i Finnmark utløper 31.12.2025. Derfor må det lyses ut en anbudskonkurranse for tre fergesamband. Fylkeskommunedirektør Øystein Ruud innstiller på at fylkestinget i desember skal vedta utlysning av kontrakter.

Ferge inntil kai på rolig sjø med fjell i bakgrunn - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Sunniva Tønsberg Gaski

Se hvilke løsninger Finnmark fylkeskommune ønsker for passasjerer og biler, gjeldende fra 1. januar 2026:

Fergepakke 1 gjelder sambandet Hasvik – Øksfjord – Hasvik

 • Krav til ett hovedfartøy
  • Minimum kapasitet 60 PBE (personbilenheter) – dette er en økning fra dagens 40 PBE
  • Minimum kapasitet 6 VTE (Vogntogenheter)
  • Minimum kapasitet 195 passasjerer
  • Maksimalt 15 års alder ved oppstart
 • Krav til ett reservefartøy
  • Minimum kapasitet 60 PBE (personbilenheter) – dette er en økning fra dagens 40 PBE
  • Minimum kapasitet 6 VTE (Vogntogenheter)
  • Minimum kapasitet 195 passasjerer
  • Ingen alderskrav
  • Responstid for å sette inn reservefartøy settes til maksimalt 12 timer – forbedring fra dagens krav som er etter 4. døgn

Største i Finnmark

Sambandet er Finnmarks største, med nesten 60 prosent av trafikkbehovet målt i PBE (personbilenheter). Sambandet var klart til utlysning i 2022, men på grunn av lang politisk prosess er man blitt sent ute med anbudsprosessen, som sannsynligvis vil føre til at det ikke er tid til å bygge nye ferger før oppstart av kontrakten.

Miljøhensyn

Det vil bli lagt opp til at tilbyderne premieres mer ved miljøvennlige løsninger. Overfartstid reduseres med 10 minutter i forhold til i dag – fra 1t 25 min til 1t 15 min. Dette sambandet får fire daglige avganger i hver retning mandag – fredag, samt to avganger i helg.

Tidsperspektiv

Sambandene var klart til utlysning i 2022, men på grunn av lang politisk prosess er man blitt sent ute med anbudsprosessen, som sannsynligvis vil føre til at det ikke er tid til å bygge nye ferger før oppstart av kontrakten.

Fergepakke 2 gjelder sambandene Korsfjord – Nyvoll og Klokkarøy - Kjerringholmen

Klokkarøya fergekai er ny fra denne kontrakten, og vil erstatte Strømsnes fergekai. Dette har sammenheng med at innseiling til Strømsnes er utfordrende for dagens materiell.

 • Krav til ett hovedfartøy i hvert samband
  • Minimum kapasitet 28 PBE (personbilenheter)
  • Minimum kapasitet 1 VTE (Vogntogenheter)
  • Minimum kapasitet 95 passasjerer
  • Maksimalt 15 års alder ved oppstart
 • Krav til ett reservefartøy
  • Minimum kapasitet 20 PBE (personbilenheter)
  • Minimum kapasitet 1 VTE (Vogntogenheter)
  • Minimum kapasitet 95 passasjerer
  • Ingen alderskrav
  • Responstid for å sette inn reservefartøy settes til maksimalt 12 timer – forbedring fra dagens krav som er etter 4. døgn

Avventer teknologi

Det vil bli lagt opp til at tilbyderne premieres mer ved miljøvennlige løsninger. Sen anbudsutlysning fører til at man sannsynligvis ikke får nullutslippsfartøy her, og derfor settes en kort kontraktsperiode, for å kunne avvente teknologi og tid til å kjøre anbud for mer miljøvennlige løsninger.

Overfartstida blir tilsvarende i dag, med 10 – 15 minutter. Sambandene får fem til seks daglige avganger i hver retning mandag – fredag, samt tre til fire avganger i helg.

Fergepakke 3 gjelder Øksfjord – Bergsfjord - Sør-Tverrfjord

 • Krav til ett hovedfartøy
  • Minimum kapasitet 28 PBE (personbilenheter)
  • Minimum kapasitet 2 VTE (Vogntogenheter)
  • Minimum kapasitet 95 passasjerer
  • Maksimalt 15 års alder ved oppstart
 • Krav til ett reservefartøy
  • Minimum kapasitet 20 PBE (personbilenheter)
  • Minimum kapasitet 2 VTE (Vogntogenheter)
  • Minimum kapasitet 95 passasjerer
  • Ingen alderskrav
  • Responstid for å sette inn reservefartøy settes til maksimalt 12 timer – forbedring fra dagens krav som er etter 4.døgn
 • Overfartstid tilsvarende i dag, med 10 – 15 minutter i sambandet Øksfjord – Tverrfjord og 2 timer i sambandet Sør-Tverrfjord – Bergsfjord – Øksfjord.
 • Sambandet Øksfjord - Tverrfjord får 4 - 6 daglige avganger i hver retning mandag – fredag, samt 1 - 2 avganger i helg
 • Sambandet Sør-Tverrfjord – Bergsfjord – Øksfjord får 2 avganger i hver retning på tirsdag, og 1 avgang i hver retning de andre dagene.

Kommunenes involvering

Det ble gjennomført en generell høring angående fergetilbudet i Finnmark i 2022. Dokumenter til KGL, utarbeidet av administrasjonen ble også lagt ut på offentlig høring september 2023. Det er ett ønske om å i imøtekomme kommunene mest mulig, men alle innspill er ikke mulig å gjennomføre og andre anses å være svært fordyrende for kontrakten. Mottatte høringsinnspill til sambandet er vurdert og forsøkt imøtekommet i konkurransegrunnlaget, heter det i innstillinga fra fylkeskommunedirektør Ruud.

Finnmarks nye fylkesting møtes i Vadsø  5.–7. desember.