Nye fergepakker for forbedret regional tilknytning

Fylkesutvalget har behandlet tre nye fergepakker. 

Kontraktsperioden for fergekontraktene i Finnmark utløper 31.12.2025, denne uken vedtok fylkesutvalget utlysning av nye kontrakter. 

– Fergesambandene er viktige for de veiløse samfunnene. Nå håper vi at anbudsprosessen går greit og at vi har et godt fergetilbud på plass innen 1. januar 2026, sier hovedutvalgsleder for samferdsel, Odd Erling Mikalsen.

En bilferge er til kai med rampen oppe. Biler kjører ut. Bildet er tatt sommerstid. - Klikk for stort bildeØksfjord fergekai. Sunniva Tønsberg Gaski/FFK

Utvidelse og tilpasning gjennom nye fergepakker

Fergepakke 1: Hasvik-Øksfjord sambandet får egen ferge med økt kapasitet i forhold til dagens ferger.

Det vil bli lagt opp til at tilbyderne premieres mer ved miljøvennlige løsninger. Overfartstid reduseres i forhold til i dag. Dette sambandet får fire daglige avganger i hver retning mandag – fredag, samt to avganger i helg.

Fergepakke 2: Dekker Korsfjord-Nyvoll og Klokkarøy-Kjerringholmen, og representerer en vesentlig utvikling i å forsyne fjerntliggende områder med pålitelige transporttjenester.

Fylkeskommunen ønsker å bidra der de kan for å nå klimamålene. Fergepakke 2 skal ha en varighet på 10 år, hvor det innen 4 år skal innfases nullutslipp på sambandene.

Fergepakke 3: Dagens Fergepakke 1 splittes for å bedre tilpasse tilbud og fartøy til trafikkgrunnlaget i sambandene​​.

Kontraktene er en del av fylkeskommunens kontinuerlige arbeid for å forbedre tilknytningen og effektiviteten i regional transport.