Langsiktige avtaler skal styrke skolens spisskompetanse

Langsiktige avtaler mellom Finnmark fylkeskommune og Equinor-partnerskapet i Johan Castberg-feltet ble signert i Vadsø 19.april. Avtalene bidrar til å utvikle og styrke spisskompetansen som allerede finnes ved Nordkapp videregående skole innenfor aktuelle yrkesfag.

Avtalene ble signert i Vadsø av fylkesordfører Hans-Jakob Bønå (H), og kontraktsansvarlig Siri Skjold og prosjektleder Ørjan Birkeland fra Equinor. De opprinnelige avtalene ble signert for første gang i 2022 mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og partnerskapet i Johan Castberg: Equinor, Vår Energi og Petoro. Avtalene overdras nå til Finnmark fylkeskommune etter fylkesdelingen, og er noe endret og tilpasset for dette. 

Bildet viser to menn og en dame som sitter ved et bord. Foran seg har de dokumenter de signerer. De ser alle inn i kamera og smiler.  - Klikk for stort bildeFylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) signerer avtalen sammen med Siri Skjold og Ørjan Birkeland fra Equinor Hanne Hauge

Den ene avtalen handler om investeringer som gjelder levering av simulatorer med alt nødvendig tilleggsutstyr til Nordkapp videregående skole. I tillegg kommer også økonomisk støtte til nybygg og utvidelse av kompetanse- og sikkerhetssenteret som er lokalisert noen kilometer fra skolen. Det er også gitt støtte til innkjøp av sikkerhet- og beredskapsutstyr til senteret. 

Den andre avtalen går på mengden av kurs som Equinor skal gjennomføre i Honningsvåg både på simulatorer og på selve beredskapssenteret. 

Investeringsrammen for avtalene er på 68 millioner kroner. Det er kjøpt inn 4 nye simulatorer som er montert på Nordkapp videregående skole. Kompetanse-og sikkerhetssenteret til skolen fornyes betydelig, med nye bygg og avansert utstyr. Dette er under oppføring og skal være ferdigstilt i år. Når alt er ferdigstilt skal dette sikre kursing av de fleste ansatte som skal arbeide på Johan Castberg-feltet, som starter opp mot slutten av 2024. Ansatte på andre olje- og gassfelt er også i målgruppen for opplæring/kursing. I tillegg er ansatte på Hammerfest LNG på Melkøya i målgruppen for bruk av senteret. Skolen kan i tillegg tilby kurs til andre aktører med det samme utstyret, både innenfor offshore og onshore aktivitet og til opplæring innenfor fiskeri, maritime fag og oppdrettsnæringen.    

Equinor satser langsiktig i nordområdene. De ønsker å være med på å utvikle og ytterligere styrke spisskompetansen som allerede finnes ved Nordkapp videregående skole. Equinor sier at avtalen som signeres bekrefter dette. 

Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå sa under signeringen at dette er en stor begivenhet for fylkeskommunen: 

– Elever og lærere som er involvert i olje-og gassfag, fiskeri og maritime fag og oppdrettsfag på Nordkapp videregående skole får et stort faglig løft, da det nye utstyret på skolen er helt i verdensklassen når det gjelder det siste som finnes på dette området. 

Videre fortsatte Bønå: 

– Også den nye Fagskolen i Finnmark med avdelingen i Honningsvåg med deres ansatte og studenter, får et stort faglige utbytte ved bruk de nye fasilitetene. I tillegg så er effekten av avtalen at det er blitt flere ansatte på skolen for å håndtere alle deler av avtalene. Lokale arbeidsplasser er svært viktig. 

Fylkesordføreren sa videre at avtalen bidrar også til stor verdiskaping lokalt og ikke minst nasjonalt. Johan Castberg betyr mye for å sikre velferd, skoler, infrastruktur m.m. i Norge. Den har også stor betydning for Europa, da den er et viktig bidrag for å sikre at aktørene i nord får dekt sine kurs og kompetanse behov, og derved indirekte kan bidra til stabile leveranser av olje og gass til dette markedet.                

Bildet viser sju deltakere fra signeringsmøtet fra Equinor. De står oppstilt på en rekke foran en pressevegg med FFK-profiliering.  - Klikk for stort bildeAlle som deltok på signeringsmøtet mellom FFK og Equinor. Fra venstre: Camilla Johnsen, Øystein Johan Krüger (bak), Siri Skjold (foran), Ørjan Birkeland, Margunn Blix, Hans-Jacob Bønå og Carl Philip Lund Hanne Hauge

Opplæringssjef Margunn Blix sa under signeringen at denne avtalen er med å øke interessen for å ta yrkesfaglig utdanning i Finnmark, fordi de unge vet at de blir attraktive på arbeidsmarkedet. I Finnmark har 66 prosent av søkerne i år søkt yrkesfag. Det er høyest andel i landet. Det er 457 søkere til læreplass i år fordelt på over 60 ulike lærefag. 10 av fagene utgjør 57 prosent av søkerne. Søkere til helsearbeiderfaget og elektrikerfaget troner høyest på statistikken. Finnmark fylkeskommune har over 1000 løpende lærlingkontrakter, og er blant de beste fylkene i landet når det gjelder formidling til læreplasser. Lærlingene er fordelt over veldig mange fagområder, noe som er bra for fylkets fremtid. 

Blix kunne også fortelle at Fylkeskommunen har samarbeidet tett med Equinor (tidligere Statoil) siden planleggingen og oppstarten på Melkøya LNG. Det er et samarbeid som har 20 års jubileum i år.     

Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) benyttet også anledningen til å takke Equinor for at de inngikk en slik avtale med fylkeskommunen, og sa avslutningsvis at fylkeskommunen ser frem til et godt samarbeid fremover. 

Bildet viser to fornøyde middelaldrende menn som tar hverandre i hånda og smiler til kamera. De står foran en pressevegg med FFK-profiliering.  - Klikk for stort bildeFornøyde: Prosjektleder Ørjan Birkeland fra Equinor og fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) er fornøyde med samarbeidet mellom FFK og Equinor-partnerskapet. Hanne Hauge