Fylkestinget vedtok uttalelser

Drosjenæringen i Finnmark, og en likeverdig helsetjeneste for finnmarkinger var blant uttalelsene fylkestinget stilte seg bak.

En kvinne med kort hår og briller, og en mann uten hår sitter ved et skrivebord. På bordet foran dem, ligger det papirer. - Klikk for stort bildeFYLKESTING: Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) og fylkesvaraordfører Heidi Lindkvist Holmgren (Sp) har ledet fylkestingets møte denne uka. Karoline Sørensen Brandtzæg

Da fylkestinget i Finnmark møttes til sin siste møtedag i 2023, behandlet de en rekke uttalelser.

Politikerne er blant annet svært bekymret for situasjonen i drosjenæringen, der utfordrende rekruttering fører til kortere åpningstider på drosjesentralene.

I den vedtatte uttalelsen sier fylkestinget at de forventer rekrutteringsgrep fra sentrale myndigheter, som sikrer rekruttering til drosjenæringen.

Likeverdig helsetjeneste

I tillegg vedtok et samlet fylkesting en uttalelse vedrørende Helse Nords pågående omstillingsprosess, der fylkestingets bekymring rundt prosessen kommer fram.

Dagens tilbud må ligge til grunn for det videre arbeidet i Helse Nord, og må være førende for Helse Nords arbeid for å sikre en bærekraftig helsetjeneste.

– Uttalelse: En likeverdig helsetjeneste for folk i Finnmark.

Alle de vedtatte uttalelsene kan du lese i sin helhet her: