Fylkesordføreren om flyrutene: – Regjeringen må engasjere seg

Finnmark trenger flere flyavganger, mener fylkesordfører Hans-Jacob Bønå. Nå har han en tydelig forventning til regjeringen.

De siste ukene har forhandlingene rundt FOT-rutene vært et viktig tema i Finnmark fylkeskommune. FOT-rutene er den delen av flytilbudet som staten setter ut på anbud.

Det er Widerøe som har fått oppdraget, og i disse dager foregår en prosess der rutetilbudet utformes.

Må få muligheten
Fylkesordfører i Finnmark, Hans-Jacob Bønå (H), har engasjert seg sterkt i saken. Han er klar på hvilke utfordringer Finnmark står overfor når det gjelder å få til et godt og hensiktsmessig flytilbud i fylket.

– Det er helt på det rene at Widerøe leverer det de har forpliktet seg til i anbudet, så det blir helt feil å rette skytset dit. Her må staten komme på banen og sørge for at Widerøe får rammebetingelser som gir dem muligheten til å fly mer i Finnmark. Så enkelt er det, sier fylkesordføreren.

Møtte Widerøe
Etter å ha tatt imot innspill fra kommunene, tok fylkesordføreren initiativ til et møte med ordførerne i Finnmark 11. desember. Hensikten var å få mest mulig klarhet i hva som er best for helheten i Finnmark og for den enkelte kommune når det gjelder FOT-rutene.

Fredag 15. desember møttes Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune med Widerøe. Tilbakemeldingen fra Widerøe er at dersom det skal bli aktuelt med flere flygninger, må rammene fra staten økes.

Bønå forventer nå at regjeringen kommer på banen. 

– Regjeringen har vært veldig klare på at det skal satses i nord, og de har ved flere anledninger trukket fram Finnmark spesielt. Det burde være unødvendig å nok en gang nevne hvor viktig flytilbudet er for demografiutfordringene og samfunnsutviklingen. Dette vet regjeringen alt om.

– Haster for befolkningen
Fylkesordføreren er klar på at det haster med å få dette på plass. I tillegg til at Widerøe trenger tid på å skaffe til veie både fly og piloter for å gi et bedre tilbud, haster det også for befolkningen i Finnmark.

– Hvis man gir tiltakspakker med den ene hånden og reduserer flytilbudet med den andre, blir summen null. Det tror jeg ikke regjeringen er interessert i, så jeg tar egentlig for gitt at de sørger for at Widerøe kan gi et bedre rutetilbud i regionen vår og at de straks engasjerer seg for dette. Vi trenger forutsigbarhet for folk og næringsliv når vi skal bygge nye Finnmark, avslutter Bønå.