Friluftslivsaktivitet tildeles 750 000 kroner i 2024

Hovedutvalget for kompetanse har fordelt totalt 750 000 kroner til friluftslivstiltak i Finnmark for 2024. 

Mann med blå briller,  lett skjegg og blond-grått hår i dress - Klikk for stort bildeLeder for kompetanseutvalget Raymond Robertsen (H)

Det kom inn totalt 31 søknader om tilskudd til friluftslivsaktiviteter, fordelt over hele fylket og innenfor mange ulike typer aktivitet med ulike målgrupper. Hovedvekten av midlene går til lavterskel aktivitet rettet mot barn, unge og grupper i samfunnet som er mindre representert i det tradisjonelle friluftslivet. 

– Det å bidra til at flere kan delta og bli kjent med friluftslivets gleder med andre i sitt i sitt lokalmiljø er viktig for både bo- og blilyst, folkehelse og trivsel, sier leder for hovedutvalget for kompetanse Raymond Robertsen (H).

Disse mottar tilskudd

Friluftslivsaktivitetstiltakene som mottar tilskudd er godt fordelt over Finnmark og vil gi mange barn, unge og voksne til friluftslivsgleder i nærmiljøet, og forhåpentligvis gi en varig interesse og glede for rekreasjon og lek i naturen. 

Tilskudd til friluftsaktivitet 2024
Tiltak Mottaker Tilsagn 2024 (kr)
Barnas dag 2024 Stiftelsen Stabbursnes naturhus og museum 17 000
Til topps i Porsanger Stiftelsen Stabbursnes naturhus og museum 20 000
Trygg og inkluderende bassengopplevelse Mental helse Gamvik 7 000
Friluftsliv, helse og trivsel i Berlevåg 2024 Berlevåg turn og idrettsforening 40 000
Sommer kystvandring i Hammerfest 2024 Kulturbryggeriet 50 000
Villmarksleir for ungdom – sove ute en vinternatt Norges- jeger og fiskerforbund Finnmark 15 000
Alta røde kors Røde kors friluftsliv og førstehjelp 20 000
Vadsø seilforening Maritime friluftslivsaktiviteter 10 000
FabKirk AS Gratis aktiviteter til barn og unge 20 000
Davvi frivillighet Generasjon Z og friluftsleir 25 000
Mer og bedre utetid for skoler og barnehager Finnmark friluftsråd 50 000
Friluftsskoler for barn, friluftscamp for ungdom Finnmark friluftsråd 100 000
Perletur, JuleSPREK, Ut og plukk, lekende lett +++ Finnmark friluftsråd 100 000
Ung lederutvikling – ungdom og friluftsliv Finnmark friluftsråd 30 000
Friluftsliv gjennom 4H året 4H Finnmark 40 000
Turer for barn og barnefamilier som inkluderer dyr Alta og omegn turlag 10 000
Ungdomssamlinger for ungdom 12-18 år i fosterhjem Norsk fosterhjemsforening Finnmark 10 000
Høsting og kartlegging av naturen 2024 Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening 10 000
Høsting fra naturen Alta jeger- og fiskeforening 11 000
Isfiskekonkurranse for alle kommunens 5. klassinger Alta jeger- og fiskeforening 20 000
Ungdomstreffen Alta jeger- og fiskeforening 10 000
Fluebindekurs Alta jeger- og fiskeforening 5 000
Trygg og sikker turledelse Alta jeger- og fiskeforening 5 000
Friluftslivets uke Forum for natur og friluftsliv 35 000
Verdens nordligste skog – levende og aktiv Forum for natur og friluftsliv 5 000
Helsesportsuka i Porsanger Lions club Porsanger 25 000
Havfiske/krabbesafari Nord Varanger kystlag 10 000
Lindstrøms Polarskole Hammerfest og omegn turlag 10 000
Skiskole Idrettslaget forsøk 30 000

 

Et barn står med ryggen til, mens et annet barn balanserer på en sti av planker, ut i barnålsskog. - Klikk for stort bildeTilskuddene vil bidra til å gi friluftsglede til barn, unge og voksne i hele Finnmark. Maj Liz Berget