Endring i inntaksordning for skoleåret 2024/2025

Finnmark fylkesting behandlet 5. desember ny, lokal inntaksforskrift for skoleåret 2024/2025 i Finnmark.

Her ser vi tre unge menn som står foran en minigravemaskin. I bakgrunnen ser vi Alta videregående skole.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Elever ved Alta videregående skole. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Fylkestinget vedtok endring av inntaksmodell for skoleåret 2024/2025. Dagens modell er inntaksregioner uten regionpoeng, mens ny modell for kommende skoleår vil være inntaksregioner med regionpoeng.

Ekstra poeng for søkere i egen region

Regionpoeng betyr at søkere får ekstra poeng når de søker innenfor sin egen region, og at de dermed sikres plass i egen region. Det vil være mulig å søke seg til andre regioner i Finnmark, men søkeren får da ikke regionpoeng. Forskjellen fra dagens ordning uten regionpoeng er at ingen søkere stanses til tilbud i andre regioner i de tilfellene hvor samme tilbud allerede finnes i egen region, slik tilfellet er med dagens inntaksordning.

Evaluering av inntakssystemet

Det ble også vedtatt at fylkeskommunedirektøren skal evaluere inntakssystemet til videregående opplæring i Finnmark, og samtidig utarbeide et kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å vurdere en fremtidig inntaksordning.

Grenseavtale

Videre ble det vedtatt at det må inngås ny grenseavtale med Troms fylkeskommune for søkere til Alta videregående skole og Nord-Troms videregående skole.

Les hele vedtaket i OpenGov