Effektivisering av kollektivtransporten

Besparelse på nærmere 30 millioner kroner i kollektivtransporten Finnmark.

Ferge inntil kai på rolig sjø med fjell i bakgrunn - Klikk for stort bildeFerge legger til kai Sunniva Tønsberg Gaski

Fylkestinget har i dag vedtatt effektivisering av kollektivdrifta for 2024 gjennom foreslåtte tiltak, med sikte på å oppnå besparelser på nærmere 30 millioner kroner. 
Det var i forbindelse med budsjettbehandlingen i fylkestinget i desember, at det ble vedtatt av fylkestinget at samferdselsavdelingas kollektivområde må effektivisere drifta. 

Mot et bærekraftig og tilpasset tilbud

Gjennom strategisk gjennomgang av drifta og tilpasninger, har fylkeskommunen identifisert nøkkelområder for kostnadsreduksjon. 
Tiltakene spenner blant annet over administrative tiltak, allerede gjennomførte tiltak, samt økte billettinntekter gjennom takstjusteringer.
Målet er å tilby en mer bærekraftig, effektiv og tilpasset tjeneste som reflekterer faktisk behov og samtidig opprettholder kvaliteten på kollektivtransporttilbudet.

Se tiltak som allerede er gjort, og planlagte tiltak for 2024 i kollektivtransporten, i saksvedleggene i som ligger i OpenGov: