Effektivisering av kollektivtransporten

Besparelse på nærmere 50 millioner kroner i kollektivtransporten Finnmark.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i Fylkestinget i desember, ble det er vedtatt av Fylkestinget at Samferdselsavdelingens kollektivområde må effektivisere driften. 

I kommende uker vil Hovedutvalg for samferdsel (HUS) og Fylkestinget behandle foreslåtte tiltak for å effektivisere kollektivtransporten i 2024, med sikte på å oppnå besparelser på nærmere 50 millioner kroner.

Mot et bærekraftig og tilpasset tilbud

Gjennom strategisk gjennomgang av drift, rutejusteringer, og administrativ tilpasning, har fylkeskommunen identifisert nøkkelområder for kostnadsreduksjon. 

Tiltakene spenner fra nedleggelse av underutnyttede ruter og anløpssteder til økte billettinntekter gjennom takstjusteringer.

Målet er å tilby en mer bærekraftig, effektiv og tilpasset tjeneste som reflekterer faktisk behov og samtidig opprettholder kvaliteten på kollektivtransporttilbudet.

Se tiltak som allerede er gjort, og planlagte tiltak for 2024 i kollektivtransporten, i saksvedleggene.