Reglement og retningslinjer

Som folkevalgt i fylkeskommunen har representantene både rettigheter og plikter. Her finner du en oversikt over relevante reglementer og retningslinjer i Finnmark fylkeskommune.

Finnmark fylkesting