Fylkesordfører

Fylkesordføreren er den øverste politiske lederen i fylkeskommunen, og er ordstyrer for fylkestinget.

Mann i dress og med fylkesordfører-kjede står på talerstol og taler til publikum - Klikk for stort bildeHans-Jacob Bønå (H) Karoline Sørensen Brandtzæg/FFK

Hans-Jacob Bønå (H) er fylkesordfører i Finnmark fylkeskommune. Heidi Holmgren (Sp) er valgt til fylkesvaraordfører. 

Leder møter

Fylkesordfører leder fylkestingets møter og skal tilrettelegge fylkestingets møter.

Mellom fylkestingssamlingene er fylkesordførerens formelle funksjon å være fylkeskommunens rettslige representant, samt representere fylkeskommunen i ulike sammenhenger.

Fylkesvaraordfører er fylkesordførers stedfortreder i de sammenhenger dette er avtalt, og representerer fylkeskommunen i ulike sammenhenger.