– Vil invitere Zelenskyj

Finnmarks nye fylkesordfører vil ha Ukrainas president til Kirkenes i oktober 2024.

Nyvalgt fylkesordfører, Hans-Jacob Bønå (H), ønsker at Volodymyr Zelenskyj kommer til 80-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark neste høst. I sin tale under konstitueringen av nytt fylkesting for Finnmark viste han til at den første offiseren som kom til Kirkenes den 25. oktober 1944 var ukrainsk. Bønå ønsker dermed ingen russisk deltakelse som ved tidligere frigjøringsjubileer.

Derfor vil jeg på vegne av Fylkestinget i Finnmark snart invitere Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi hit til 80-års markeringa av frigjøringa av Øst-Finnmark. På den måten vil vi vise vår takknemlighet, også ovenfor de ukrainske soldatene som ofret blod for frigjøringa av Øst-Finnmark, deres etterkommere og deres fedreland, Ukraina.

Ydmyk og stolt

Bønå fortalte om sin bakgrunn og sine ønsker for Finnmark i talen. Han ser for seg en aktiv fylkeskommune, og han vil invitere kommunene til mer dialog.

Her kan du lese hva Finnmarks nye fylkesordfører sa på den historiske dagen da Finnmark igjen ble selvstendig fylkeskommune etter fire år sammen med Troms:

Fylkesordfører!
Fylkesting!
Statssekretær!
Statsforvalter!
Ordfører!
Kjære alle sammen!

Det er en stor glede for meg å stå her i dag, i min hjemby, og ønske velkommen til det første fylkestinget i Finnmark på nesten fire år.
Innledningsvis har jeg lyst å starte med å ønske alle de ‘’gamle’’ politikerne spesielt velkommen tilbake til Finnmark, samtidig som jeg også kan ønske en rekke ‘’nye’’ politikere hjertelig velkommen til Finnmark Fylkesting. Dere bidrar alle til opprettholdelse av demokratiet. Det setter jeg pris på, og takker dere alle for.

Som mange av dere husker var sammenslåingen av Troms og Finnmark et prosjekt fra forrige gang Høyre var i regjering. Selv om jeg er glad i en god historie, er det ingen grunn til å dra den historien opp på nytt her. Dere kan den. Prosessen fram til og selve sammenslåingen var ikke noe hyggelig kapitel for en Vadsø-ordfører fra det daværende største regjeringspartiet. Men vi var optimister og hadde gode planer for utvikling også da.
Men la det ligge, og la meg heller si følgende: jeg er veldig glad for å stå her i dag, som fylkesordfører, full av optimisme og pågangsmot for nye Finnmark. 

Jeg er glad, og ikke så lite ydmyk over muligheten vi har fått. Jeg har ingen problemer med å si at jeg ser fram til at finnmarkingene igjen får begge hendene på rattet i fylket vårt. Jeg føler på både ydmykhet og spenning.
Jeg har i den korte tiden som har gått siden valget, vært innom Fylkeshuset her i Vadsø og snakket med dem som jobber her, både administrativ ledelse og ansatte. Det har vært en god opplevelse.

Jeg har funnet en dedikert gruppe mennesker som er klare for å bidra i nye Finnmark, og jeg er enda sikrere nå enn før, på at politisk ledelse og administrativ ledelse vil samhandle godt der det er naturlig mot vårt fellesmål: gode liv for befolkninga i hele Finnmark.

Så er Finnmark fylkeskommune selvsagt mye mer enn sentraladministrasjonen. Vi er til stede i alle kommunene, både igjennom samferdsel, kulturinstitusjoner, tannklinikker og våre mange videregående skoler. Etter hvert håper jeg å få møte også alle de som jobber rundt omkring i hele fylket, dem legger ned en stor innsats for å gjøre Finnmark til en god plass å bo.

Jeg vil også snarlig invitere alle kommunene hit til Vadsø for en konferanse der hovedtemaet e enkelt: hva kan nye Finnmark fylkeskommune gjøre for å bidra til utvikling og bolyst i kommunene? Det ser jeg fram til.
Som tidligere såkalt dropout i skolen har jeg erfaringer som kanskje er annerledes, men like fullt viktige. 
Jeg er på mange måter et produkt av yrkeserfaring, gode læremestre, gode kolleger og også fagskolen. Mine to mesterbrev er ikke basert på mye klasseromsundervisning, og jeg er et levende bevis på at det også finnes andre veier til et godt yrkesliv enn vanlig skole.

Det betyr ikke at æ synes videregående skole er uviktig, tvert imot. God videregående utdanning er helt sentralt for oss. Jeg tror likevel at jeg, med den veien til utdanningen jeg har tatt, kan bidra med erfaringer som jeg tror kan gå inn i en god miks for utviklingen av de videregående- og fagskolene i Finnmark og ikke minst av våre over 1000 lærlinger. For vi trenger både leger og sykepleiere, jurister, og malere, butikkansatte, lærere og rørleggere i vårt samfunn. 

Gjennom utfordrende, men gode forhandlinger har de sju samarbeidspartiene Nordkalottfolket, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Industri- og næringspartiet klart å bli omforent om det vi mener er meget god og fremadrettet plattform for utvikling av Finnmark de neste fire årene.
Noen har spurt meg om ikke sju samarbeidspartier blir litt vel mye sprikende staur å bære, men jeg har båret mye staur i mitt liv, det ser dere kanskje på meg, så det jeg skal gå bra. Forhandlingene har også vist at det er så mye mer som forener oss enn hva som skiller oss.

Som håndverker har jeg erfaring med å bære både maling og staur, og jeg kan nok også bygge bro når det behøves. Det siste er veldig viktig, for fylkestinget består av flere partier enn oss sju. Det er vi veldig bevisst på og vi håper og tror på et godt samarbeid, også med de partiene som ikke har signert samarbeidsavtalen.
Vårt felles mål er å føre Finnmark i en framtidsrettet og bærekraftig retning. Fokuset skal være på utvikling av fylket vårt. Når vi sier i vår plattform at Finnmark skal være et JA-fylke så mener vi at vi vil jobbe for at Finnmark blir et attraktivt fylke for investeringer og etableringer. 

Vi vil ikke at kreative og innovative ideer skal møte et nei i fylkeskommunen.
Der vi kan si JA, ønsker vi å si JA.

Gode, moderne digitale løsninger gjør landet mindre. For Finnmark, med store landområder og lite folk, er det svært viktig at vi er langt fremme i skoene også på det. Gode digitale løsninger for folk og næring gjør avstandene kortere og mulighetene større. Det vil vi bidra til.

Samferdsel er en hjertesak for oss. Vårt klare mål er å forbedre veiinfrastrukturen og sikre trygg og mest mulig effektiv transport i fylket. Sikkerhet og kvalitet vil alltid være viktigst for oss. Finnmark trenger trygg og god transport både for folk og næring. Som kjent er det ingen som har så dårlig tid som en fersk fisk på vei til markedet. Vi vil være en sterk pådriver ovenfor nasjonale myndigheter slik at vårt store fylke blir så transporteffektivt som mulig.

Ansvaret for videregående utdanning ligger også til fylket. Vi vil tilby utdanning av høy kvalitet, jobbe for økt gjennomføring og sikre gode vilkår for yrkesfag. Vi har ambisjoner om å fortsette økningen i gjennomføringsgraden i videregående og fagutdanningen vår. Helst ønsker vi at ungdommen vår velger utdanning det er behov for her i Finnmark. Vårt mål er at ungdommen vår skal velge Finnmark som hjemsted når de er gamle nok til å bestemme selv. Vi vil jobbe for å legge til rette for det.

Kultur er en katalysator for samhold og identitet. Samarbeidspartiene ønsker å styrke både kulturutveksling og bevaring av kulturmangfoldet i Finnmark. Samisk og kvensk kultur er sentrale dela av levemåten her i Finnmark og vi vil støtte lokale kunst- og kulturinitiativer som reflekterer mangfold.

Uten en sterk økonomi blir det vanskelig å nå ambisjonene. Det erkjenner vi. Vi tror på Finnmark og vi tror at med kraftige tiltak til støtte for bærekraftige primærnæringer, reiseliv, havbruk, fiskeri, mineralnæring og annen industri, vil vi få til mye bra, og se et Finnmark som setter kursen i riktig retning.

Finnmark fylkesting: Jeg må også adressere det utenrikspolitiske og det sikkerhetspolitiske, noe av det aller viktigste for folk i Finnmark i den tiden vi lever i. Det er mye som har skjedd på de fire årene siden sist vi møttes som eget fylke. Finnmark har endret seg og verden har endret seg. Noe til det bedre, men dessverre må vi se i øynene at mye er endret til det verre. Ikke minst utenfor landets grenser.

Finnmark er en plass i verden, og de siste årene har den plassen blitt stadig mer sentral. 
En åpningstale for Finnmark fylkesting vil i dagens situasjon ikke være fullendt uten at jeg også tar opp internasjonal politikk og forsvars- og sikkerhetspolitikk. I Finnmark nyter vi friheten, demokrati og fredelige forhold, men vi skal ikke lenger enn til grensen rett over fjorden fra her vi står i dag før forholdene er annerledes. 

I Finnmark grenser vi til Russland, men vi grenser også til Finland. Båndene til Finland er sterke, ja uslitelige i vårt fylke. Situasjonen i verden har også gjort sitt til at Finland også er blitt NATO-medlem. Med Finland i NATO er vårt eget forsvar også betydelig styrket. Å utvikle samarbeidet med Finland ytterligere, blir svært viktig fremover. Vår ambisjon er at Finnmark skal bidra til trygghet og sikkerhet for hele riket. Vi skal ta vår skjerv av oppgavene og vi skal være offensive for å få vår plass i det sikkerhetspolitiske arbeidet også nasjonalt.

Arbeidet med forsvar og beredskap blir viktig i nye Finnmark. Det er vi i koalisjonen meget klar på, og beredt til å ta vårt ansvar for. Det er den klare meldingen til nasjonale myndigheter fra nye Finnmark fylkesting. Norge trenger at vi, som bor og kjenner grenseområdene, bidrar med den ekspertisen vi har opparbeidet oss igjennom hundrer av år. At Russland har valgt å melde seg ut av det europeiske fellesskapet og gått til full-skala angrep på et naboland er ikke akseptabelt. Det er også farlig.

Mange av oss her oppe, med et sterkt bånd til Russland er svært skuffet over måten Russland opptrer på. Det virker som om alle ambisjoner om demokrati og fredelig samkvem er kastet over bord til fordel for despoti og angrepskrig.

Vi godtar det ikke, og vi sender en varm hilsen til alle de ukrainske flyktningene som nå kommer til våre nærområder, kanskje ufrivillig, men i håp om en bedre framtid for seg og sine, og trolig også med et ønske om en gang å få vende hjem til sitt fedreland. I mellomtiden er dere hjertelig velkomne her!

I Finnmark har fredsarbeid ovenfor Russland vært sentralt siden etter krigen. Det har vært lagt ned utallige arbeidstimer på det opp igjennom årene.  Finnmark fylkeskommune har hatt en sentral rolle her. Mange er skuffet i dag og noen kjenner kanskje på at det har vært bortkastet. Til de vil jeg si: Det er det ingen grunn til.

De som har deltatt i folk-til-folk-samarbeidet har gjort en stor innsats for de fredelige forholdene som har eksistert i grenseområdene og som også gjør det i dag. Men tidene endrer seg og få, om noen, har levd i den tro at russisk utenrikspolitikk avgjøres i Murmansk eller Nikkel. Den avgjøres helt andre steder i Russland der interessen for fredelige forhold i dag er fraværende, og vi har hatt få muligheter til påvirkning.

I dag står vi sammen med våre brødre og søstre i Ukraina i dere kamp for det vi selv har: et eget land der folket selv bestemmer sin framtid. Det er viktig for oss. Det er ikke så mange år siden vi selv var under en fremmed makts åk. Dette står sterkt i oss den dag i dag og til neste år markeres det at det er 80 år siden frigjøringa av Øst-Finnmark. 

Det er også slik at den første sovjetiske troppen som kom til Kirkenes i oktober 1944 va leda av en ukrainsk offiser. Ved 75 års markeringa i 2019 var det besøk av både den russiske utenriksministeren og admiraliteten i den russiske nordflåten. Sånn som Russland har agert ovenfor et naboland er en gjentagelse av det dessverre umulig. La meg understreke: det er Russland som selv har stilt seg slik at en invitasjon til markeringen ikke er mulig.

Derfor vil jeg på vegne av Fylkestinget i Finnmark snart invitere Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi hit til 80-års markeringa av frigjøringa av Øst-Finnmark. På den måten vil vi vise vår takknemlighet, også ovenfor de ukrainske soldatene som ofret blod for frigjøringa av Øst-Finnmark, deres etterkommere og deres fedreland, Ukraina.

Jeg håper også at et slikt møte i forbindelse med frigjøringsmarkeringa vil lede til en større konferanse i Finnmark der flere statsledere og andre personer vil komme og diskutere hvordan vi best mulig kan støtte Ukraina i deres kamp. Det jeg håper aller mest, er at vi da er kommet dit at vi kan fokusere på gjenoppbygginga av Ukraina, at Russland har trukket seg ut og at krigen er over.

Jeg ønsker igjen velkommen til Finnmark fylkesting og ser fram til et godt samarbeid med alle representantene fra alle partier i denne sal, de neste fire årene. 

Dere skal vite at min dør alltid står åpen for dere alle sammen. Vi har mye arbeid foran oss og utfordringene er mange, men vi går på med blikket festet på utvikling, bolyst, trygghet og sikkerhet for hele Finnmark.

Dere! Det her skal vi få til!
Takk for oppmerksomheten!