Tildeling av spillemidler til kulturbygg

I år ble det tildelt 3,4 millioner kroner av spillemidler til kulturbygg. 
– Midlene bidrar til kulturaktivitet og god samfunnsbygging, sier leder i Hovedutvalget for kompetanse (HUK), Raymond Robertsen (H). 

En middelaldrende kvinne, og en mann står foran en vegg med planter og figurer. Mannen holder opp en plansje som viser tildelte midler fra Sparebankstiftelsen til Finnnmark fylkeskommune - Klikk for stort bilde– Midlene bidrar til kulturaktivitet og samfunnsbygging, sier HUK-leder, Raymond Robertsen (H) Margunn Blix/FFK

Av de 12 søknadene som kom inn ble 8 godkjent i henhold til regelverket. Etter tildelinga, som følger blant annet de kommunale prioriteringer, fikk 5 søknader innvilget hele eller deler av søknadsbeløpet. Det betyr at spillemidlene dekker 35% av det totale, godkjente søknadsbeløpet.

– Selv om vi fikk tildelt mer penger enn fjoråret er det et stort behov for mer spillemidler i ordningen på kulturbygg sier leder for Hovedutvalget i kompetanse Raymond Robertsen (H). 

Søk igjen neste år

Utvalgslederen oppfordrer alle som ikke fikk tildelt spillemidler i år om å søke på nytt til neste søknadsår.

Tildelte spillemidler til kulturbygg

Tildelte spillemidler til kulturbygg
Kommune Kulturbygg Sum tildelt
Hammerfest Kvalsund ungdomsklubb 463 000
Alta UiT Campus Alta kultursal regional kulturbygg 1 000 000
Gamvik Kulturlåven 256 00
Kautokeino Musikkrom og skolens hjerte 721 330
Båtsfjord Kombinasjonsbibliotek 1 000 000