Rekordmange fullfører videregående skole

Rekordmange elever fullfører nå videregående skole, med Finnmark som nærmer seg landsgjennomsnittet. Fullføringsgraden har økt med 1,9 prosentpoeng fra i fjor til i år.

Fortsetter å øke gjennomføringen

Finnmark fortsetter å øke gjennomføringen av videregående opplæring målt over 5/6 år. Fullføringsgraden har økt med 1,9 prosentpoeng, fra 71,2 prosent til 73,1 prosent.

Opplæringssjefen i Finnmark, Margunn Blix, uttaler at disse tallene er svært gledelige for fylket. Kun to fylker, Oslo og Nordland, har en større økning enn Finnmark. Blix fremhever at det målrettede arbeidet i skolene gjennom flere år nå gir gode resultater med økt fullføringsgrad. Hun ønsker spesielt å takke lærerne for deres innsats i klasserommene.

Fullføring av videregående opplæring etter fem/seks år, etter elevenes skolefylke ved oppstart i VGO: 

Fullføring av videregående opplæring etter fem/seks år, etter elevenes skolefylke ved oppstart i VGO
Skolefylker 2016-2022 prosent 2017-2023 prosent Endring i prosentpoeng fra 2016 til 2017- kullet
Hele landet 81 82,2 1,2
Oslo 82,4 84,9 2,5
Rogaland 83,6 84,8 1,2
Akershus 83,7 84,4 0,7
Møre og Romsdal 82,9 83,4 0,5
Buskerud 81,3 83 1,7
Sogn og Fjordane 84,5 82,7 -1,8
Hordaland 80,8 82,6 1,8
Vest-Agder 80,8 82,4 1,6
Aust-Agder 79,1 81,1 2
Oppland 80,4 81 0,6
Sør-Trøndelag 79,7 81 1,3
Østfold 79,9 80,9 1
Nord-Trøndelag 79,5 80,9 1,4
Telemark 80,4 80,8 0,4
Hedmark 81,1 80,7 -1,1
Vestfold 80,7 79,7 -1
Troms 78,1 79,3 1,2
Nordland 73,6 77,9 4,3
Finnmark 71,2 73,1 1,9

Se SSB.no for statistikk