Over 60 personer samlet til kurs i kulturmiljøforvaltning

Finnmark fylkeskommune, Riksantikvaren og Stiftelsen Norsk Kulturarv har avholdt kurs i kulturmiljøforvaltning i Alta for kommunene i Finnmark. 

Det var over 60 deltagere på kurset. Kurset er en del av satsingen «Kulturminner i kommunene», som har som formål å styrke kulturmiljøkompetansen i kommunene, og å sette kulturmiljø på den lokalpolitiske dagsorden. 

Kulturmiljøplaner

 

En kvinne med mørkt hår står foran en altertavle. Hun har på seg blålilla overdel og mørke bukser. Veggene er gule. I taket henger en lysekrone. - Klikk for stort bildeYassin Karoliussen FFK i Alta kirke Kristin Foosnæs/FFK

En del av satsingen er å få utarbeidet lokale kulturmiljøplaner. 

De fleste kommunene i Finnmark er gang med kulturmiljøplaner, og flere har vedtatt en slik plan.

Kurset omhandlet kulturminner, kulturmiljø og landskap. 

Bredt program

Det var et bredt program, der blant annet Finnmark fylkeskommune og Sametinget informerte om kulturmiljøforvaltningen og kulturminner i Finnmark. 

Sør-Varanger kommune orienterte om sitt arbeid med krigsminneplan. 

NVE informerte om kraftløftet i Finnmark. Riksantikvaren snakket blant annet om hvordan kulturmiljø kan ivaretas i arealplanlegging og byggesak.