Nå kan du søke videregående opplæring

Vigo-portalen for innsøking til videregående opplæring åpnet 8. januar 2024. 

Du kan da logge deg inn på www.vigo.no for å registrere din søknad. 

Søknadsfrister

Er du ordinær søker? Da har du frist 1. mars. 

Søker du om fortrinn, individuell behandling, eller er du minoritetsspråklig søker? Da har du frist 1. februar. 

Her finner du mer informasjon om søknadsfrister og hvilken dato du bør søke innen