Medlemmer i styrer, råd og utvalg

På fylkestingets andre dag ble det enstemmig vedtatt hvem som skal sitte i rekke viktige organer, inkludert nasjonale og regionale rådgivningsgrupper, partssammensatte utvalg, og representantskap for interkommunale selskaper.

Styrer, råd og utvalg

Du finner hele vedtaket i OpenGov