Klageutvalg og ulike råd er valgt

Fylkestinget har vedtatt hvem som skal sitte i klageutvalget, samt ungdomsrådet, fylkeseldrerådet og fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser i Finnmark.

Finnmark fylkeskommunes klageutvalg

Klageutvalget behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen, der ikke annen klageinstans er særskilt bestemt i lov eller forskrift.

Leder:

 • Jørn Erik Furuly
 • Personlig vara: Bjørn Johansen

Nestleder:

 • Anita Karlsen
 • Personlig vara: Sissel Daniloff

Medlem 1:

 • Stein Mathisen
 • Personlig vara: Sondre Steinbakken

Medlem 2:

 • Lena Bergeng
 • Personlig vara: Silje Vollan Nilsen

Medlem 3:

 • Klemet Klemetsen
 • Personlig vara: Tove Iren Johnsen

Finnmark ungdomsråd

Ungdomsrådet har som mål å representere ungdomsinteressene i fylkespolitikken og sikre at ungdommens stemme blir hørt. Rådet fungerer som talerør for ungdom i Finnmark overfor fylkespolitikere og andre beslutningstakere, og har rett til å uttale seg om alle saker som berører ungdom. I tillegg har ungdomsrådet muligheten til å ta opp egne saker. Medlemmene velges av ungdommens fylkesting og oppnevnes formelt av Finnmark fylkesting. 

Medlemmer:  

 • Oda Bavda Johansen, 16 år fra Gamvik  
 • Alf-Emil Svendsen, 16 år fra Hammerfest  
 • Carmen Linea Søvik Rødberg, 15 år fra Alta  
 • Eirell Theresia Harila-Jensenius, 15 år fra Vadsø  
 • Jonas Eriksen Hamidi, 16 år fra Vadsø    

Vara:  

 • Thea Hagrupsen Flå, 15 år fra Sør-Varanger
 • Vilje Marie Hammer Fredriksen, 16 år fra Lebesby
 • Tim Andre Kristiansen, 16 år fra Båtsfjord 

Fylkeseldrerådet i Finnmark 

Fylkeseldrerådet har ansvar for å gi råd og anbefalinger i saker som behandles i ulike fylkeskommunale organer og etater som omhandler den eldre befolkningen. Råd og anbefalinger tar sikte på å påvirke og bedre eldres livskvalitet.

Medlemmer:  

 1. Ketil Romsdal, Alta
  Vara: Arne Myrseth, Hammerfest
 2. Eva Johansen, Porsanger  
  Vara Torbjørn Mikalsen, Kautokeino.
 3. Helge Ovanger, Vadsø
  Vara Kirstin Biti Johansen, Tana
 4. Lisbeth Sandtrøen, Gamvik
  Vara Roald Basma, Sør-Varanger
 5. Inga Pettersen Lindi, Nesseby
  Vara Laila Somby Sandvik, Karasjok 

Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser i Finnmark 

Rådets formål er å fremme politisk målsetting om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Rådet fungerer som et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige institusjoner.

Medlemmer:  

 1. FT- Heidi Holmgren
  Vara: Cato Kristiansen
 2. FFO Stein Wiggo Olsen, Hammerfest
  Vara: Gunnhild D. Eriksen, Lebesby
 3. FFO Alf Bjørn, Alta
  Vara: Monika Strøm, Alta
 4. SAFO Majja Smuk Solbakk, Tana
  Vara: Berit Frøydis Svineng Johnsen, Karasjok
 5. SAFO Brynly Ballari, Tana
  Vara: Kjell-Magne Johansen, Hammerfest