Innbyggerne har valgt nytt fylkesting for Finnmark

Innbyggere har nå bestemt hvem som skal styre i nye Finnmark fylke fra 1. januar 2024. Du finner de offisielle valgresultatene på valg.no.

På nettsiden til Valgdirektoratet finner du det offisielle valgresultatet for fylkestingsvalget i Finnmark. Dette inkluderer partifordeling, mandatfordeling og valgprotokoll.   

Gå til valg.no