Gratis gullgraving for finnmarkinger

Det blir gebyrfritt for de som bor i Finnmark å lete etter mineraler.

Undersøkelser etter mineraler i landet er strengt regulert. Tidligere var det Bergmesteren på Røros som ga tillatelser eller mutingsrett. Mange finnmarkinger og eventyrlystne sørfra har lett etter gull på Finnmarksvidda i lang, lang tid. De siste år er det Direktoratet for mineralleting som gir tillatelser, det vil si undersøkelsesrett, og det medfører normalt kostnader.

Som kjent har Norges geologiske undersøkelser, NGU, kart over de mange mineralressursene som finnes i Finnmark; foruten gull så finnes det platina, kobber og nikkel som de mest kjente. Se https://www.ngu.no/geologiske-kart

Finnmark prioritert

– Jeg er glad for å fortelle at vi har kommet til enighet med direktoratet, FeFo og Sametinget om at de som er bosatt i Finnmark skal få lete etter mineraler gratis. De skal heller ikke betale gebyrer, forteller fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H).

Mann med ordførerkjede rundt halsen ser mot kamera. - Klikk for stort bildeHans-Jacob Bønå er glad for nye muligheter for Finnmarks befolkning. Karoline Sørensen Brandtzæg

Siste «hinder» var Sametinget, men på et møte i Karasjok 20. mars ble man enige om fortrinnsrett for alle som har bostedsadresse i Finnmark.

Hjelper på økonomien

Også Næringsdepartementet og Finansdepartementet måtte konsulteres og gi klarsignal for fri og gratis mineralleting for finnmarkinger.

– Jeg tolker det som et meget positivt signal. Her kan de med initiativ mye lettere, og på mindre byråkratisk vis, få sjansen til å skaffe seg et nytt, eller ekstra utkomme, sier fylkesordføreren.

Les mer om regelverket, og vær nøye med å vise til bostedsadresse Finnmark når du tar kontakt med mineralmyndighetene: https://dirmin.no/kontakt-oss

Gebyr: https://dirmin.no/gebyr-behandling-av-soknader

Er du ny i gamet, les mer her:

https://dirmin.no/varsel-om-undersokelsesarbeid

Falt du for fylkeskommunens aprilspøk?

De fleste sjekket nok datoen når denne artikkelen ble publisert, men dersom du ikke gjorde det kan vi bekrefte at denne nyheten var en 1. aprilspøk.