Fylkestinget støtter FeFos utkast til ny strategisk plan

Torsdag behandlet fylkestinget sitt høringssvar til strategisk plan for FeFo. 

Finnmark fylkeskommune fikk utsatt høringsfrist til mars 2024 slik at høringssvaret til strategisk plan for Finnmarkseiendommen (FeFo) kunne behandles i nye Finnmark fylkeskommune, etter oppdelingen mellom Troms og Finnmark.

En kvinne med mørkt, langt hår og i samisk kofte står på en talerstol. I forgrunnen sitter en mann med grått hår, en mann uten hår og en kvinne med kort, lysebrunt hår. - Klikk for stort bildeDEBATT: Line Aimee Kalak (Samelista) på talerstolen under debatten. Karoline Almås Sørensen

I sin innstilling anbefalte fylkeskommunedirektøren å støtte FeFos utkast til ny strategisk plan. Det er en overordnet plan, som skal gi retning for FeFos forvaltning og virksomhet i planperioden.

Enstemmig vedtatt

Fylkeskommunedirektøren trakk i sin innstilling frem at utkastet til planen var godt og grundig revidert og i tråd med innspill som kom til underveis i planprosessen.

Fylkeskommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag

I tillegg fremmet Magne Ek (Nordkalottfolket) tilleggsforslag på vegne av Nordkalottfolket, Høyre, Frp, Sp, Venstre, KrF og INP.

Det pekte blant annet på ivaretakelsen av samisk og kvensk kultur, behov for økt næringsaktivitet og likeverd og inkludering.

Tilleggsforslaget ble vedtatt.

Les hele vedtaket i sak 34/24 på OpenGov.