Fv. 888 stengt på grunn av ras

OPPDATERING: 22. juni stenges deler av strekningen fra ca. kl. 09:00 til 14:00 for tiltak.

Se oppdatering pr. 21. juni nederst i saken.

Overvåkes

På grunn av økt risiko for ras, ble Fv. 888 på Bekkarfjordlandet stengt 13. juni kl. 11:30, planlagt åpning kl. 16:30.

I løpet av stengingsperioden vil det bli gjennomført en akutt lytteoperasjon for å overvåke om det er kontinuerlig bevegelse i fjellområdet. Målet er å raskt få en oversikt over situasjonen og vurdere videre tiltak.

Det vil også snarest mulig bli visuell befaring ved hjelp av drone og helikopter for å få oversikt i høyere deler av fjellparti. Det jobbes på tvers av etater for å få best mulig faglig dekning til å utføre befaring, og har høyeste prioritet. Det vil ut i fra befaring utarbeides en vurdering og resultat av befaring vil avgjøre vei videre.

Videre beslutninger

Resultatene fra disse undersøkelsene vil være avgjørende for videre beslutninger om veiens tilstand. Avhengig av hva som blir oppdaget, kan veien bli stengt på kort varsel.

Vi gjør også oppmerksom på at det fra 14. til 20. juni er meldt om nedbør og varmere vær i området, noe som vi også tar høyde for når vi vurderer skredfaren videre.

Hold dere oppdatere på vegvesen.no/trafikk før reise, og vis varsomhet på veistrekningen.

Vi beklager ulempene dette medfører og takker for forståelsen.

Oppdatering pr. 21. juni:

Det vil utføres skredsikringstiltak på fv. 888 lørdag 22. juni, med helikopter og brannbøtte. Veien mellom Lebesby og Bekkarfjord vil være stengt fra ca. kl. 09:00 til ca. 14:00. Trafikken antas å gjenoppta kort tid etter at arbeidet er avsluttet.

Oppfølging: Avhengig av lørdagens resultater, kan ytterligere rensk utføres mandag 24. juni. Veianbefalinger ved store nedbørsperioder vil bli revurdert basert på effektiviteten av disse tiltakene.

En fylkeskommunal vei, flere større steiner i veibanen, det har gått et ras. Bildet er tatt på sommerhalvåret. - Klikk for stort bildeSteinras på Fv. 888, Bekkarfjord, i Lebesby kommune. Finnmark fylkeskommune