Forsker om ambisiøst mål: – Håper dere klarer det

Hvordan få flere innbyggere i Finnmark? Det var det mange som hadde innspill på.

Mann med kort, hvitt hår og mørk skjorte står foran grønn vegetasjon. - Klikk for stort bildeFORSKER: Knut Vareide i Telemarksforskning kom med sine perspektiver i møtet tirsdag. Telemarksforskning

– Det er tydelig at dette engasjerer, sa prosessleder Kristian Wengen da tett oppunder 100 personer tirsdag var samlet til digitalt innspillsmøte i regi av Finnmark fylkeskommune. Temaet var befolkningsutviklingen i Finnmark.

Finnmark fylkeskommune er nemlig i gang med utarbeidelsen av en regional planstrategi, og arrangerer i den forbindelse tre innspillsmøter, der temaene er befolkning, beredskap og bærekraft.

Planstrategien er et overordnet rammeverk for planarbeid, og er et arbeidsverktøy for regional utvikling. Den utarbeides for hver valgperiode, altså for fire år om gangen.

Ambisiøst mål

– Planstrategien må inneholde et kapittel som heter «2050: 100.000 innbyggere», slik Hans-Jacob Bønå sier, sa ordfører i Vardø, Tor-Erik Labahå under møtet.

Fylkesordfører i Finnmark, Hans-Jacob Bønå har som kjent uttalt sin ambisjon om nettopp 100.000 finnmarkinger i år 2050.

Knut Vareide fra Telemarksforskning var hentet inn for å fortelle om befolkningsutviklingen i Finnmark.

– 100.000 innbyggere i 2050 er et ambisiøst mål, men du skal aldri si aldri. Det skjer uventede ting, men om målet skal oppfylles, må det skje noe nytt. Jeg håper dere klarer det, for da har jeg et veldig interessant forskningscase de neste årene, sa han til Labahås innspill.

Befolkning og beredskap

Vareide omtalte ellers en dyster befolkningsutvikling for Finnmarks vedkommende. Det skyldes blant annet fødselsunderskudd og barnefamilier som flytter ut av fylket.

Mens det er økt verdiskapning i privat næringsliv de siste årene, kommer en nedgang i offentlige arbeidsplasser.

– Vi mener det er behov for krafttiltak i Finnmark hvis befolkningstallet skal være bærekraftig, blant annet med hensyn til beredskap, sa Vareide i møtet. Han mente det ville være hensiktsmessig å tenke regionalt også innenfor fylkesgrensen.

Trenger sterkere tiltak

– I Finnmark kan du ikke pendle fra øst til vest, slik du kan gjøre i fylker med et felles arbeidsmarked. 100 arbeidsplasser i én del av Finnmark, får ikke nødvendigvis effekt i en annen del av fylket på grunn av de store avstandene, sa Vareide.

Han trakk frem flere momenter for å unngå ytterligere befolkningsnedgang: høy innvandring, god arbeidsplassutvikling og verdiskaping i næringslivet, og nasjonal politikk som øker bostedsattraktiviteten.

Når det gjelder sistnevnte, hadde Vareide følgende å si:

– Tiltakssonen er et eksempel på dette, men tiltakene ser ikke ut til å påvirke flyttingen i noen særlig grad. Derfor må tiltakene være ganske mye sterkere enn vi har sett hittil. Dette kan fylkeskommunen jobbe med.

Kreative forslag

I løpet av de to timene møtet varte, kom det inn flere konkrete forslag fra møtedeltakerne til hva Finnmark fylkeskommune bør ta med seg inn i arbeidet med planstrategien.

Blant forslagene som kom inn, var å omdøpe tiltakssonen til innsatssonen, bedre flytilbud, tilpassede virkemidler fra Husbanken og tilrettelegging av arbeidsplasser slik at par kan jobbe i og fra Finnmark.

Møtedatoer

Alle møtedeltakerne fikk mulighet til å legge inn sine forslag i verktøyet Padlet, hvor forslagene ble samlet og sendt til fylkeskommunen til det videre arbeidet med planstrategien.

Planstrategien skal etter planen legges frem til fylkestinget for behandling i desember i år.

Innspillsmøtet med beredskap som tema avholdes fredag 12. januar kl. 9-11, mens innspillsmøtet med bærekraft som tema avholdes tirsdag 16. januar kl. 9-11. Begge møtene er digitale.