Felles løft for bosetting

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Finnmark fylkeskommune skal jobbe tettere sammen for å gjøre det mer attraktivt å bo i nord.

Familie med mann, kvinne og et lite barn står med ryggen til kamera på et fergedekk og ser utover havet med fjell i bakgrunnen. Et norsk flagg vaier. Foto. - Klikk for stort bildeStatsforvalteren og fylkeskommunen vil gjøre det mer attraktivt å bo i nord, særlig for barn og unge. Sunniva Tønsberg Gaski/FFK

Dette er noe av essensen i en nylig signert avtale mellom Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Et utgangspunkt for en positiv befolkningsutvikling skal være gode tjenester, spesielt for barn og unge.

Konkret går samarbeidsavtalen ut på at man skal samarbeide om et felles kunnskapsgrunnlag, om statlige bygdevekst- og regionvekstavtaler, ha et spesielt søkelys på barn og unges oppvekstsvilkår og ha FNs bærekraftmål som grunnlag.

I tillegg skal samfunnssikkerhet og beredskap i Nordområdene være et område for tett samarbeid.

Avtalen forplikter dessuten partene til gjensidig utveksling av informasjon og samarbeid om kommunale virkemidler.

Du finner felles avtalen på Statsforvalteren i Troms og Finnmark sine nettsider.