Evalueringsrapport: vant 95 prosent av alle kontrakter innen bygg og anlegg

Finnmark fylkeskommune er stolt over å meddele de bemerkelsesverdige resultatene av Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret.

En kvinne smiler og ler, hun holder bunker med rapporter/hefter. - Klikk for stort bildeProsjektleder i Sápmi Næringshage, Anja Tellervo Hansen, deler ut den rykende ferske rapporten til deltakere under lanseringen ved Garnisonen i Porsanger 23. januar. Sunniva Tønsberg Gaski/FFK

Prosjektet ble etablert i 2020 for å styrke lokal verdiskapning og integrere små og mellomstore bedrifter (SMB) i Finnmark inn i forsvarssektorens leverandørportefølje. 

Prosjektet, som startet 15. juni 2020, er et resultat av et samarbeid mellom fylkeskommunen, Sápmi næringshage, NHO, NHO Arktis og Forsvarsbygg​​. Se mer fakta om prosjektet nederst i saken.

Lansering av evalueringsrapport

Tirsdag 23. januar var det duket for lansering av rapporten. Begivenheten fant sted ved Garnisonen i Porsanger. 

– Det er nemlig her på Garnisonen i Porsanger at prosjektets opprinnelse stammer fra. Det er her re-etableringen av Finnmark landforsvar finner sted, dette er ordene til Raymond Robertsen, Hovedutvalgsleder i Finnmark fylkeskommune, men talt av Viggo Jørn Dale, leder for næringsavdelinga i fylkeskommunen. Robertsen ble hindret i å komme på bakgrunn av vær.

– Gjennom prosjektet har fylkeskommunen tatt initiativ til å bidra å koble forsvarssektoren med det sivile samfunn, sa Dale.

En mann overrekker et hefte til en kvinne, de smiler. - Klikk for stort bildeStatssekretær i Forsvarsdepartementet, Anne Marie Aanerud, tar i mot den historiske rapporten fra leder i næringsavdelinga i Finnmark fylkeskommune, Viggo Jørn Dale. Sunniva Tønsberg Gaski/FFK

Rapport gitt til Forsvarsdepartementet

Dale overrakte den ferske rapporten til statssekretær i Forsvarsdepartementet, Anne Marie Aanerud, som tok del i begivenheten på vegne av forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Framover skal Forsvaret vokse, ikke minst i nord. Vi må bruke mer av samfunnets ressurser på forsvar og beredskap og det er positivt at de midlene vi bruker på forsvar også gir ringvirkninger for lokalsamfunn og andre sektorer, sa statssekretæren.

En kvinne taler engasjert inn i en mikrofon. Hun gestikulerer. I bakgrunnen ser man et lerret, der står et "Lansering av rapport - Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret". - Klikk for stort bildeStatssekretær i Forsvarsdepartementet, Anne Marie Aanerud. Sunniva Tønsberg Gaski/FFK

Videre forteller hun at Ap/Sp-regjeringen derfor ønsker å legge til rette for at en større andel av Forsvarets innkjøp går til små og mellomstore bedrifter i regionen. 

Kom med gladnyhet

– Dette vil bidra til å skape og sikre arbeidsplasser i små lokalsamfunn i nord. Nå desentraliserer vi innkjøpsmakta i Forsvaret slik at lokale avdelinger kan få kjøpe varer og tjenester for inntil 1,3 millioner. Dette er et tiltak vi mener vil legge til rette for at bedrifter i regionen lettere kan nå opp i konkurransen om å bli leverandører til Forsvaret, avsluttet statssekretær Aanerud.

Publiseringsrapport (PDF, 2 MB)

Forskningsinstitutt står bak rapporten

Det er Norwegian Research Centre (NORCE) som har gjennomført evalueringsstudiet.

Fakta om NORCE

NORCE er et forskningsinstitutt (opprettet 2017) etter initiativ fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Formålet var å samles om en satsning på forskning og innovasjon, særlig rettet inn mot oppdragsforskning. (kilde: Store norske leksikon)

Vant 95 prosent av alle kontrakter innen bygg og anlegg

En av forfatterne bak rapporten er seniorforsker Bård Helge Kårtveit i NORCE, han tok turen opp til Porsanger i Vest-Finnmark for å presentere rapporten og hovedfunnene.

I rapporten kan vi lese: «Innen bygg og anlegg i Forsvaret, som forvaltes av Forsvarsbygg, har Finnmarks-bedrifter hatt betydelig gjennomslag i anbudsprosesser. I forbindelse med utbyggingen av Finnmark Landforsvar har bedrifter i Finnmark, først og fremst de basert i Alta, Lakselv og Sør-Varanger, vunnet 95% av alle kontrakter.»

En mann står ved et talerstol og prater engasjert inn i mikrofonen. I forgrunnen kan vi se en bærbar datamaskin. - Klikk for stort bildeBård Helge Kårtveit i NORCE. Sunniva Tønsberg Gaski/FFK

Dette markerer et betydelig gjennomslag for regionens næringsliv​​.

Mobilisering og lokal deltakelse

Den 79-sider lange rapporten leser man at tiltakene ikke bare økt sjansene for lokale bedrifter i anbudsprosesser, men også styrket deres generelle forretningskompetanse​​​​. 

Gjennom prosjektet har man satt søkelys på mobilisering og kompetanseheving innen offentlige anskaffelser, samt nasjonal politisk påvirkning for å tilrettelegge anbudskonkurranser for lokal deltakelse.

Permanent dialogarena mellom Forsvaret og SMBer

I en tid preget av demografiske og næringsmessige utfordringer, og i lys av økende geopolitiske spenninger, understreker rapporten prosjektets relevans for å styrke lokalsamfunnene i nord.

For å fortsatt styrke samarbeidet mellom Forsvaret og lokale SMBer, foreslår rapporten flere tiltak, blant annet å etablere en mer forpliktende formulering rundt SMB-tilrettelegging i Forsvarets anskaffelsesforskrift, opprette en regional næringskoordinator, og utvikle en permanent dialogarena mellom Forsvarets innkjøpsfunksjoner og regionale SMBer​​.

Fakta om Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret

Prosjektet ble etablert i juni 2020 og er 3-årig. Inneværende prosjektperiode ble avsluttet juni 2023.

Formål:

  • Prosjektet har som formål å bidra til å øke den lokale verdiskapningen gjennom re-etableringen av Finnmark landforsvar og Forsvarets tilstedeværelse i regionen.
  • Målet er å få flere lokale små og mellomstore bedrifter inn i forsvarssektorens leverandørportefølje samt gjøre målgruppen mer bevisst mulighetene i forsvarsmarkedet.

Virkemidler:

  • Mobilisering og kompetanseheving innen offentlige anskaffelser blant regionens små og mellomstore bedrifter
  • Nasjonal politisk påvirkning for å få forsvarssektoren til å rigge anbudskonkurranser slik at også lokale små og mellomstore bedrifter får mulighet til å delta i konkurransen

Målgruppe

  • Lokale små og mellomstore bedrifter lokalisert i Troms og Finnmark

Samarbeidspartnere

  • Sápmi Næringshage AS, NHO/NHO Arktis og Forsvarsbygg

Øvrige bidragsytere:

  • Midt-Troms Næringshage AS, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Konkurransetilsynet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI), Mercell og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)