Kulturnæringsfondet

Et band spiller inne i en sal. Vokalisten har på seg en grå kofte. I forgrunnen ser man sittende publikum. - Klikk for stort bildeDuvvene (landet langt der ute) i samarbeid med Scene Nord - en sangsyklus laget av samisk poesis dronning Rawdna Carita Eira, og komponist Håvard Lund. Det er en hyllest til den nært utdødde kystsamiske kulturen. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Kulturnæringsfondet er eid av Troms og Finnmark fylkeskommune og skal bidra til utvikling av kulturnæringen gjennom lånefinansiering og oppfølging.

Kulturnæringsfondet skal bidra til utvikling og styrking av kulturnæring i fylket gjennom lånefinansiering til kreative- og kulturnæringsbedrifter.

Se vedtektene til Kulturnæringsfondet (PDF, 115 kB)

Det finnes flere krav til søker

A. Søker skal være små eller mellomstore virksomheter eller prosjekter.
B. Søker skal være lokalisert i det geografiske Troms og Finnmark.
C. Søker skal være kredittverdig.
D. Søker skal ha tilstrekkelig kompetanse og gjennomføringsevne, eller få tilført dette.

Les om de andre retningslinjene her:

Se flere retningslinjer (PDF, 144 kB)

Innovasjon Norge Arktis mottar søknader og vil være saksbehandlere. Vedtak om bruk av fondets midler gjøres av fylkesråd for plan, næring og miljø som innstiller til fylkesrådet, eller fatter vedtak i tråd med gjeldende reglement for delegert myndighet fra fylkesrådet.