Tilskudd til fartøyvern

Riksantikvaren fordeler statlige midler til vernede og fredede fartøy.

Hvordan søke?

Søknad sendes elektronisk via Digisak, søknadsportalen for kulturminneforvaltningen. Søknaden behandles av fylkeskommunene.

Send søknad i Digisak

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november.

Du finner mer informasjon på Riksantikvaren.no