Redningsplanken

Redningsplanken er en tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg i Finnmark. Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer omfattende restaurering.

Søk om støtte

Søknadsfristen er 15. januar.

Uthusbygninger som naust, skjåer, fjøs med mer vil bli prioritert.

Aktuelle tilskuddsbeløp vil være i størrelsesorden 10.000 – 30.000 kroner.

Send din søknad

Søknaden må inneholde:

  • Fotodokumentasjon og beskrivelse av bygningen/anlegget
  • Antatt alder
  • Beskrivelse av hva som tenkes gjort
  • Kostnadsoverslag og søknadsbeløp
  • Navn, adresse og personnummer på eier - evt. organisasjonsnummer
  • Adresse, gårds- og bruksnummer på eiendommen
  • Kontonummer

Kontakt

Kristin Melkild Avset

Arkitekt, bygningsvern

E-post: kristin.avset@ffk.no

Tlf: 90 75 44 73

Yassin Nyang Karoliussen

Rådgiver, bygningsvern og nyere tids kulturminner

E-post: yassin.karoliussen@ffk.no

Tlf: 94 17 09 34