Stimuleringsmidler til forfattere bosatt i Nord-Norge

Søkbare midler fra Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025. 

Fylkeskommunene i Nord-Norge har lenge samarbeidet om felles satsing på kultur gjennom Den nordnorske kulturavtalen. Litteraturstrategi for Nord-Norge er en del av kulturavtalen og søker å utvikle et varig samarbeid mellom litteraturmiljø og bibliotek i Nord-Norge, og styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur, blant annet gjennom aktivt arbeid med nettverksbygging og bransjetreff.

Finnmark fylkesbibliotek er sekretariat for Litteraturstrategi i Nord-Norge i 2024 og 2025. 

Retningslinjer til søkere

  • Midlene tildeles skjønnlitterære forfattere som er bosatt i Nord-Norge.
  • Søkere må være medlem av minst en forfatterorganisasjon og i tillegg ha minst en tittel som er innkjøpt i kulturfondsordningen.
  • Midlene skal fortrinnsvis brukes til formidling, utvikling og reiser i tilknytning til skriveprosesser, men andre søknader kan også vurderes.
  • Søknadsgrensen er på 10 000 per søker. 
  • Det er mulig å søke som gruppe-/skrivefellesskap, dersom én person søker på vegne av gruppen.
  • Mottakere av stipendet skal i ettertid rapportere hva midlene er brukt til. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen var 30. juni 2024.

Gå til søknadsskjema

Bakgrunnsdokumenter

Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025 (PDF, 477 kB)

Den nordnorske kulturavtalen 2022-2025 (PDF, 12 MB)

 

Kontakt

Sunniva Knutsen

Fylkesbiblioteksjef

E-post: sunniva.knutsen@ffk.no

​​​​Telefon: 48 20 49 98