Festivaltilskudd

Fylkeskommunen fordeler tilskudd til festivaler i Finnmark. Tilskuddsordningen har som formål å fremme festivaler som faglig og kulturell møteplass, og styrke festivalen som profesjonell arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur på et høyt nivå.