Arbeidsstipend til forfattere bosatt i Nord-Norge

De nordnorske fylkeskommunene deler ut to årlige arbeidsstipend på 100 000 kroner hver. Stipendene skal gi forfattere bosatt i Nord-Norge økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur.

Litteraturstrategi for Nord-Norge legger vekt på økt produksjon av kvalitetslitteratur i Nord-Norge. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen viser seg fram og ser seg sjøl. God skjønnlitteratur skaper stolthet, tilknytning og oppmerksomhet til landsdelen.

Litteraturstrategien er en del av Den nordnorske kulturavtalen, og forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark.

Om stipendene

De nordnorske fylkeskommunene deler ut to årlige arbeidsstipend på 100 000 kroner hver. Stipendene skal gi forfattere bosatt i Nord-Norge økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur. 

Det ene stipendet går til en forfatter med voksne som målgruppe, det andre tildeles fortrinnsvis en forfatter med barn og unge som målgruppe. Det er mulig å levere én søknad per målgruppe, men en og samme person kan ikke tildeles begge stipend.

Hvem kan søke?

  • Forfatteren må være bosatt i Nord-Norge.
  • Forfatteren må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlem i en forfatterorganisasjon.
  • Teksten som utarbeides må være skjønnlitterær.
  • Forfattere som har blitt tildelt arbeidsstipend, må vente ett år før de kan søke på nytt. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2024 var 31. mars 2024.

Krav til søknaden

  • Søknaden skal inneholde et upublisert tekstutdrag på inntil 15 sider og informasjon om prosjektet tekstutdraget inngår i.
  • Søkeren må beskrive sin litterære bakgrunn og hvordan stipendet skal brukes.
  • Det skal brukes elektronisk søknadsskjema.
  • Vedleggene lastes opp som PDF.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet åpnes i god tid før fristen.

Jury

Juryen består i 2024 av Ingvild Solstad-Nøis, forfatter bosatt i landsdelen, Bjarte Breiteig, forfatter ikke bosatt i landsdelen, og Marit Edvardsen, representant fra folkebibliotekene i landsdelen. 

Tildeling

Arbeidsstipendene deles i 2024 ut på Bransjetreffet i Bodø 27. september. Mottakerne får beskjed om tildelingen i god tid før bransjetreffet. De som ikke er mottakere vil først få beskjed om avslag etter 27. september.

Bakgrunnsdokumenter

Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025 (PDF, 477 kB)

Den nordnorske kulturavtalen 2022-2025 (PDF, 12 MB)

 

Kontakt

Sunniva Knutsen

Fylkesbiblioteksjef

E-post: sunniva.knutsen@ffk.no

​​​​Telefon: 48 20 49 98