Prepp

Trenger du å bli bedre i norsk og vil du bli kokk, helsefagarbeider eller jobbe innen industri? Prepp er et tilbud for deg som har innvandrerbakgrunn og er over 25 år. Prepp gjør deg klar! En god start på veien til fagbrev.

Gjennom Prepp kan du få fagbrev innen industriteknologi, kokk og helsearbeiderfag på 3,5 år.

Et Prepp-år er:

  • Fellesfag for yrkesfag (matematikk, naturfag, samfunnsfag, engelsk og norsk)
  • Norsk innlæring
  • Yrkesnorsk
  • Praksis 2 dager i uken

Se en kort film om Prepp her.

Vi ønsker deg som:

  • Har innvandrerbakgrunn og vil bli bedre i norsk
  • Er 25 år eller eldre
  • Har dokumentert grunnskole med engelsk
  • Har oppholdstillatelse
  • Ønsker fagbrev
  • Er motivert til å gå på skole!

Har du spørsmål?

Ta kontakt på e-post: voksen@ffk.no

Merk e-posten med Prepp