Gjesteelever

Fylkeskommuner som har ledig kapasitet, kan gi tilbud til søkere med opplæringsrett fra andre fylker. Du søker da direkte til et vertsfylke i VIGO. Får du tilbud, er du gjesteelev i vertsfylket, men ditt hjemfylke har fremdeles ansvaret for din rett til opplæring. 

Hvem kan søke?

Hvis du har ungdomsrett, kan du søke om opplæring direkte i et annet fylke som gjesteelev, uten å endre din folkeregistrerte adresse. Fylket du søker til skal ta deg inn til tilbud du har søkt på, hvis det er ledig kapasitet. Hvis det ikke er ledig kapasitet, får du avslag på søknaden.

Søker du som gjesteelev til Finnmark fylke, prioriteres du etter søkere som er bosatt i fylket. Hvis vi har ledig kapasitet kan du likevel få tilbud om skoleplass.

Det er viktig at du også sender inn søknad til ditt hjemfylke, hvor du er prioritert foran andre gjesteelever, hvis du ønsker å sikre deg en skoleplass. 

Du kan søke enten som prioritert gjesteelev eller som ordinær gjesteelev som konkurrerer etter poeng. Prioriterte gjesteelever prioriteres foran ordinære gjesteelever. 

Hvem er prioriterte gjesteelever?

Du kan søke som prioritert gjesteelev, hvis du har en av følgende grunner for å gå på skole i et annet fylke:

  • særlige pedagogiske grunner
  • sosiale grunner 
  • rett til opplæring i samisk med behov for å få opplæring i samisk eller særskilte samiske fag på skoler som tilbyr dette

Dette forutsetter at du sender inn relevant dokumentasjon som bekrefter de særlige pedagogiske grunnene, sosiale grunnene eller retten til opplæring i samisk til vertsfylket. 

Slik søker du: 

Du sender inn søknad på www.vigo.no innen 1. mars ved å velge «Ny søknad – søk i annet fylke».

Søker du som prioritert gjesteelev, må du også sende inn en skriftlig søknad med relevant dokumentasjon til vertsfylket. Dokumentasjonen må bekrefte at det ligger særlige pedagogiske eller sosiale grunner for at du bør gå skole i et annet fylke. 

Veien videre

Du får svar på søknad om å bli prioritert gjesteelev i Finnmark i løpet av mai måned. Dersom din søknad blir innvilget, vil du konkurrere om skoleplass på lik linje med andre søkere som har ungdomsrett i fylket. 

Dersom din søknad ikke blir innvilget, vil du konkurrere som ordinær gjesteelev.