Tilgang til e-post

For å få tilgang til FFK-e-post og- kalender må du bruke Microsoft Outlook-appen. Dette gjelder på alle enheter, inkludert mobil og nettbrett.

Gå til Outlook