Vg3 fagopplæring i skole

Dersom du ikke har fått læreplass innen 1. september, får du et tilbud om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på ditt programområde på Vg2.

Du har rett til Vg3 fagopplæring i skole dersom du:

  • har ungdomsrett
  • har bestått alle fag på Vg1 og Vg2
  • har søkt om læreplass innen fristen 1.mars
  • ikke tidligere har fått tilbud om lærekontrakt fra opplæringskontor/lærebedrift.

Legg merke til at dersom du tidligere har takket nei til tilbud om læreplass, har du ikke lenger rett på tilbud om Vg3 fagopplæring i skole.

Fylkeskommunen tar kontakt med deg for tilbud. 

Spørsmål? Ta kontakt med seksjon for fag- og yrkesopplæring, fagbrev@ffk.no