Lærling

Som lærling får du opplæring i bedrift, og målet er å ta en fag- eller svenneprøve i faget.

For å bli lærling inngår du en lærekontrakt med en lærebedrift, som er ansvarlig for å gi deg opplæring i læreplanen i faget. Normalt er læretiden 2 år i bedrift, som til sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskaping i lærebedriften. Læretidens lengde kan variere ut fra lærefag og din skolebakgrunn.

Det er mulig å inngå lærekontrakt uten å ha gjennomført Vg1 og Vg2 i utdanningsprogrammet. Læretiden vil da være lengere enn ved ordinært løp. Ved full opplæring i bedrift (FOB) vil læretiden være på 4 år, ved full opplæring i bedrift etter fullført Vg1 (FOB1) innenfor utdanningsprogrammet vil læretiden være på 3 år. Det er mulig å få godskriving for tidligere praksis og skolegang. I slike lærekontrakter tar man teori og praksis parallelt.

Som lærling har du de samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften din. 

Les mer om lærlingens rettigheter og plikter på vilbli.no

Spørsmål? Ta kontakt med seksjon for fag- og yrkesopplæring, fagbrev@ffk.no