Vigo Bedrift

Vigo Bedrift er et kommunikasjonsnettsted for samhandling mellom lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommunen.

I Vigo Bedrift kan lærebedrifter og opplæringskontor blant annet:

  • se søkere til læreplass
  • registrere lærekontrakter
  • oppdatere bedriftsopplysninger
  • søke om avbrudd i lærekontrakter
  • melde opp kandidater til fag- eller svenneprøve
  • se oversikt over tilskudd til bedriften