Tilskudd til lærebedrifter

Godkjente lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen til opplæring av lærlinger, lærekandidater og for kandidater i ordningen fagbrev på jobb.

Det kreves ikke egen søknad, tilskuddet utbetales to ganger i året fra den dato læreforholdet begynner.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider

Tilskuddssatser 2024