Søk om å bli lærebedrift

Ønsker din bedrift å ta inn lærlinger? Her finner du informasjon om hvordan man søker, samt hvilke krav som stilles for å bli godkjent som lærebedrift.

Ny opplæringslov – nye rutiner fra 1. august 2024.

For å bli godkjent som lærebedrift i Finnmark, må alle bedrifter som skal gi opplæring i bedrift søke om dette via digitalt søknadsskjema.

Etter ny opplæringslov § 7-12 vil opplæringskontor regnes som samarbeidsorgan for lærebedrifter. Det betyr at alle bedrifter som har status som medlemsbedrifter i dag må godkjennes som lærebedrift av fylkeskommunen, dersom de skal kunne inngå nye lærekontrakter etter 1. august 2024.

Nytt søknadsskjema kommer.

Fram til 1. august 2024 er det mulig å søke om godkjenning som lærebedrift på to måter:

1. Søke om godkjenning som lærebedrift gjennom et opplæringskontor

Ta kontakt med et opplæringskontor som tilbyr opplæring innenfor deres fagområde. Opplæringskontoret tar seg av søknadsprosessen for å bli lærebedrift.

Et opplæringskontor er bindeleddet mellom bedriften, lærlingene og fylkeskommunen.

Opplæringskontoret tar seg av det administrative ved å ha lærlinger i bedriften,  rekruttering, kvalitetssikring av opplæring og deltar på oppfølgings- og vurderingsmøter.

Finn ditt opplæringskontor her

2. Søke om godkjenning som frittstående lærebedrift

For å bli godkjent som frittstående lærebedrift skal søknaden inn til Yrkesopplæringsnemnda før fylkeskommunen kan godkjenne dere som frittstående bedrift.

For å behandle søknaden om godkjenning som frittstående lærebedrift må det sendes inn:

 • Søknadsskjema
 • Gyldig dokumentasjon på faglig leder (gyldig dokumentasjon er fag- eller svennebrev, dokumentasjon på høyere utdanning eller attest fra arbeidsgiver på minst 5 år relevant arbeidserfaring).
 • Intern plan for opplæring i aktuelt lærefag etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Se gjeldende læreplaner her
 • En beskrivelse av internt kvalitetssikringssystem. Se detaljert informasjon under. 

Beskrivelsen av det interne kvalitetssikringssystemet skal inneholde:

En beskrivelse av oppfølgingen av lærlinger i bedrift:

 • Hvilke rutiner har dere for å ta imot en ny lærling?
 • Hvordan er sikkerheten til lærlingen ivaretatt i bedriften?
 • Hvem kan lærlingen kontakte dersom det oppstår utfordringer i læreforholdet?
 • Hvordan skal lærlingen dokumentere opplæringen?
 • Hvem har ansvar for det administrative rundt det å ha en lærling, slik som å tegne lærekontrakter, gjennomføre halvårsvurdering, oppmelde til fag- og svenneprøve, med med. 

En bekreftelse på at dere har nødvendig utstyr og produksjon for å gi opplæring i lærefaget, herunder svar på følgende spørsmål: 

 • Tilfredsstiller arbeidsoppgavene kompetansemålene i læreplanen?
 • Hvilke tiltak har dere for å heve kompetansen til faglig leder og instruktør?

Mer informasjon

Les mer om ansvaret for oppfølging av lærlinger på nettsiden til Utdanningsdirektoratet

Har du spørsmål? Ta kontakt med seksjon for fag- og yrkesopplæring, fagbrev@ffk.no