Lærekontrakt og digital signatur

Lærekontrakter, opplæringskontrakter og kontrakter for fagbrev på jobb skal signeres med elektronisk ID av lærebedrift og kandidat.

Lærlingen/lærekandidaten får melding om signering per SMS, og lærebedriften per e-post. Det er viktig at korrekt informasjon er registrert i Vigo bedrift og Vigo.

Før utsending til digital signatur, må denne informasjonen være korrekt:

  • E-post faglig leder
  • E-post daglig leder
  • Mobilnummer lærling/lærekandidat

Når kontrakten signeres

  • Lærling/lærekandidat mottar SMS om signering av kontrakt
  • Faglig leder og daglig leder mottar e-post om signering av kontrakt

For å godkjenne elektronisk lærekontrakt:

  • Benytt lenke i SMS eller e-post eller logg inn på https://signering.posten.no
  • Elektronisk ID benyttes ved pålogging og signering
  • Hver kontrakt må signeres både av faglig leder og daglig leder

Når kontrakten er godkjent

Når lærekontrakten/opplæringskontrakten er godkjent, kan den lastes den ned i Vigo Bedrift.