Nye læreplaner høsten 2022

Høsten 2022 ble det innført nye læreplaner for opplæring i bedrift. Alle lærlinger og lærekandidater som begynte læretiden fra og med sommeren 2022 skal ha opplæring etter nye læreplaner.

Finn den nye læreplanen i ditt fag her

Læreplanen beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter avsluttet opplæring. Læreplanen skal blant annet brukes til å utforme intern plan for opplæringen, jevnlig vurdering av lærlingens arbeid og måloppnåelse og halvårsvurdering.

Læreplanens overordnede del

Overordnet del av læreplanverket utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen.

Læreplanen har også tre tverrfaglige temaer som er prioritert fordi de berører sentrale samfunnsutfordringer. De er ikke egne fag, men inngår i læreplaner hvor temaene er en sentral del av innholdet i fagene.

De tverrfaglige temaene er:

  • Folkehelse og livsmestring
  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling

Lær mer om overordnet del

Udir har utarbeidet støttemateriell til overordnet del som består av korte filmer og refleksjonsspørsmål om dybdelæring, kompetansebegrepet, profesjonsfellesskapet, skoleutvikling, sosial læring og inkluderende læringsmiljø. 

Her finner du støttemateriellet

Hvordan ta i bruk ny læreplan

Fylkeskommunen tilbyr kurs for faglige ledere og instruktører.

Disse kursene er beregnet for både nye og gamle faglige ledere, og har fokus på hvordan man tar i bruk de nye læreplanene.

Les mer om hvordan man kan ta i bruk den nye læreplanen på udir.no her.

Kompetansepakker

Utdanningsdirektoratet har utviklet gratis kompetansepakker som gir støtte til å ta i bruk de nye læreplanene.