Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i et arbeidsforhold kan få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.

Varigheten på kontraktsperioden avhenger av det enkelte fag og kandidatens tidligere praksis og realkompetanse.

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring.

Før inngåelse av kontrakt om fagbrev på jobb må kandidatene ha minimum 1-års praksis i faget og behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Kandidatene skal gå opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og avlegge de samme eksamenene som praksiskandidater, slik at de oppnår samme kompetanse som andre fagarbeidere.

Før oppmelding til fagprøve må kandidatene ha bestått sentralgitt tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå i lærefaget.

Les mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Se også: