Slik foregår nettundervisningen

Undervisningen ved Finnmark fylkeskommunes nettskole foregår i et digitalt klasserom der elevene møter faglæreren. Det spiller ingen rolle hvor eleven bor, eleven kobler seg bare opp til klasserommet via nettleser. 

Omvendt undervisning

På nettskolen brukes omvendt undervisningsmetodikk. Det innebærer at eleven arbeider i forkant av hver time med e-leksjoner. En e-leksjon er hjemmearbeid hvor eleven setter seg inn i lærestoff med video, tekst og/eller lydfiler. 

Når elevene møter til sanntidsundervisning (klasseroms- og grupperoms-undervisning), vil de kunne arbeide sammen om å forstå og anvende kunnskapen som ble arbeidet med i e-leksjonen. 

Hjemmearbeid med påfølgende sanntidsundervisning gjentas to ganger i uken.

Omvendt undervisning er vist å fungere bra for mange elever (les mer om dette på statped.no). Hver undervisningsøkt med lærer blir dessuten filmet og gjort tilgjengelig, slik at elever som har vært borte fra undervisning, kan se opptak.

Oppmøte og fravær

Opplæringstilbudene ved nettskolen har obligatorisk oppmøteplikt.

Skolen føler regelverk for fravær i videregående skole.

Les om fraværsreglementet på udir.no

Merk: For noen av tilbudene våre er det egne retningslinjer for fraværsføring. Informasjon om dette blir gitt etter at du har fått tilbud om plass. 

Vi fører ikke fravær for privatister og voksne over 23 år.

Vurdering

Elever ved nettskolen får terminkarakter og standpunktvurdering.

I forbindelse med vurdering, skriftlige prøver, fagsamtaler, halvårsvurderinger etc. opprettes et samarbeid mellom nettskolen, hjemmeskolen og kontaktlærer for hver enkelt elev.

Merk: For noen av tilbudene våre er det egne retningslinjer for vurdering. For eksempel gir vi ikke standpunktkarakter til privatister som tar kurs hos oss.

Oppfølging av elever

Elever og lærere tilknyttet nettskolen vil få tett oppfølging. Hvert fagtilbud har en oppstartsamling på nett der det blir gjort en gjennomgang av maskinvare, opplæring av programvare og hvor elevene får møte medelever og lærer. 

IT-pedagoger og IT-ansvarlig vil følge undervisningen og veilede både lærer og elev dersom det oppstår problemer.

Oppfølging vil skje gjennom et helt skoleår. Det vil også opprettes grupper i Microsoft Teams der hjemmeskole, kontaktlærer, lærer og elever er medlemmer for å holde oversikt over arbeidet gjennom et skoleår.

Nettlærer skal følge de samme retningslinjer som andre lærere i henhold til opplæringsloven.

Krav til utstyr

Les mer om hvilket utstyr du trenger her.

Fag og kurstilbud

Se oversikt over nettskolens fag og kurstilbud her.