Samisk

Nettskolen tilbyr opplæring i samisk 1, samisk 2, samisk 3 og samisk 4 for alle videregående elever i Finnmark.

Påmelding

Du melder deg på ved å snakke med avdelingsleder ved din skole som tar kontakt med Lakselv videregående skole.

Undervisning og vurdering

Hjemmearbeid med sanntidsundervisning følger en gitt timeplan. I tillegg får elevene veiledning, fagsamtaler, terminkarakter og standpunktvurdering.

Oppmøte og fravær

Nettskolen føler regelverk for fravær i videregående skole.

Les om fraværsreglementet her (udir.no)