Elevhybel

Mange elever må flytte hjemmefra for å ta videregående opplæring. Du kan søke om boplass på skolenes elevhjem.

Hvem kan søke om hybelplass?

Er du eller skal du bli elev ved en videregående skole, kan du søke om hybelplass på skolens elevhjem. 

Ta kontakt med din skole for søknad

Vertsfamilie

Nordkapp videregående skole tilbyr en vertsfamilieordning for sine yngste elever. Les mer om dette på nordkapp.vgs.no