Eksamensordning

Hva betyr eksamensordning og hvorfor må man vite noe om det?

Med eksamensordning menes om eksamen er skriftlig, muntlig-praktisk, muntlig eller praktisk. Eksamen kan også være en kombinasjon av disse. 

I mange fag må man avlegge flere eksamener for at faget skal være bestått. Eksamensskolen vil ikke kunne se om du har meldt deg opp i alle nødvendige eksamener. Det er ditt eget ansvar å sørge for rett oppmelding.

Eksempler

I faget norsk må man ta eksamen i norsk hovedmål skriftlig, norsk sidemål skriftlig og norsk muntlig, og oppnå karakteren 2 eller bedre på samtlige for at faget skal være bestått. Dersom du har fritak fra vurdering i skriftlig sidemål, vil du få karakteren "Fritatt" som er det samme som bestått.

I samfunnsfag/samfunnskunnskap må man bestå en muntlig eksamen for at faget skal være bestått, mens i fellesfaget engelsk må man avlegge og bestå både skriftlig og muntlig eksamen. Det siste tilfellet er et eksempel på at eksamensordningen for elever er forskjellig fra eksamensordningen for privatister.

Noen tekniske detaljer

Eksamen kan være sentralt gitt eller den kan være lokalt gitt (se § 3-23 i forskrift til opplæringsloven). Forskriften angir også varigheten av eksamen.