Hei!

Vi jobber for tiden med å oversette informasjon på denne siden. Den samiskspråklige versjonen av nettstedet vil oppdateres fortløpende.

Finnmark er et utsatt fylke med hardt vær og klima. Hvert år opplever vi hendelser som snøskred, utglidninger, jord- og steinras, samt flomperioder som rammer veinettet. Når slike hendelser inntreffer, er det viktig å være forberedt for å kunne handle på riktig måte og begrense skadene.

Akutte skredhendelser

Skredberedskapen i fylkeskommunen bidrar til tryggere veier ved å døgnkontinuerlig bistå driftskontraktene ute på veinettet med skredvurderinger og befaringer ved behov.

Skredkontroll

Skredkontroll gjøres ved en kontrollert utløsning av snøskred ved nedsprenging. Svake lag i snødekket kollapser under trykket fra eksplosjonen, som kan utløse skred ved ustabile snøforhold. Skredene utløses når veien er stengt, og man reduserer størrelsen på skredene gjennom å utføre jevnlige utløsninger på riktig tidspunkt. Skredkontroll kan utføres både fra helikopter med en DaisyBell-klokke, og fra skredtårn som er faste installasjoner.

Til toppen