Fv. 98 Tarmfjordvika – Smalfjordbotn

Fylkesvei 98 Leibosjohka – Ruostefielbma i Tana kommune er en prioritert veistrekning i Troms og Finnmark fylkeskommune.

​Veien er i dårlig forfatning og trafikken på strekninga har økt etter at strekninga på Ifjordfjellet stod ferdig. Dette gjelder både privat- og næringstransport.

Fylkeskommunen ønsker å utbedre veien til senere bruk av modulvogntog. Veien skal rettes ut og forsterkes med ny overbygning, noe som medfører en del sprengningsarbeid.

Dårlige masser skal skiftes ut, nye grøfter og stikkrenner blir gravd ut og kulverter skal skiftes ut.

Søndag 18. april tok et jordskred med seg rundt 50 meter av fylkesvei 98 ved Steinvik i Tana. Raset gikk 500 meter ut i havet.

Dronefoto fra vegstrekning - Klikk for stort bildeDronefoto fra vegstrekninga. TFFK

Fakta om prosjektet

  • Vei: Fv 98
  • Kommune: Tana kommune
  • Fase: Byggefase
  • Åpning: 1. august 2023
  • Spesifikasjoner: Det vil bli en del sprengning langs traseen i anleggstiden. Mens arbeidet pågår, må det påregnes stopp og ventetid, samt nedsatt fartsgrense. Totalt er prosjektet på om lag 9 kilometer. Trafikken vil gå langs eksisterende vei eller interims vei, der kulverter skal skiftes. Prosjektets mengder av sprengte masser er på om lag 286 400 m3
  • Kostnad:  97,8 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift
  • Kontraktstype: enhetspriskontrakt
  • Entreprenør: Anlegg Nord AS, Alta