Fv. 98 Lakselv – Kunes – Ifjord

Strekningen Lakselv- Ifjord - Kunes på fylkesveg 98 skal planlegges for utbedring. Strekningen er om lag 135 km lang og går gjennom kommunene Porsanger og Lebesby.

​I fylkesveirapport Finnmark for 2016 er veistrekningen kategorisert i ulike nivå når det gjelder tilstanden på veien. På strekningen Ifjord – Kunes, som er om lag 35 kilometer, er tilstanden på veien kategorisert som kritisk. Veien har dårlig kurvatur, den er ujevn og med mye telehiv. Det er dårlig grunn i veikroppen. De siste årene har stikkrenner blitt skiftet ut – og det er utført dreneringstiltak. Deler av strekninga har fått ny asfalt.

Veg ved fjell, busker og kratt. - Klikk for stort bildeVegstrekningen har behov for oppgradering. TFFK

Strekningen Lakselv – Kunes som er om lag 100 kilometer, er kategorisert som generelt dårlig. Her er det slitasje på dekke og sporete vei. I perioden 2012-2016 er det utført noe grøftingsarbeider på strekningen og deler av Børselvfjellet har fått ny asfalt. I 2019 ble det gjort en utbedring rundt Vieksa bru over cirka 2 kilometer med masseutskifting, grøfting og grunnforsterkning. Strekningen Ifjord-Kunes skal prioriteres, samtidig som hele strekningen skal vurderes.

Fakta om prosjektet

  • Vei: FV. 98
  • Kommune: Porsanger og Lebesby
  • Fase: Planfase